Fizika 1

Izpiti

 
Pisni izpit, junij 2008 [01] 0
Pisni izpit, junij 2008 [02] 0
Pisni izpit, junij 2012 0
Pisni izpit, junij 2014 [01] 0
Pisni izpit, junij 2014 [02] 0
Pisni izpit, september 2008 [01] 0
Pisni izpit, september 2008 [02] 0
Pisni izpit, september 2010 +1
Pisni izpit, september 2012 [01] 0
Pisni izpit, september 2012 [02] 0

Kolokviji

 
1. kolokvij, november 2007 0
1. kolokvij, november 2009 0
1. kolokvij, november 2011 0
1. kolokvij, november 2013 0
2. kolokvij, december 2007 -1
2. kolokvij, december 2009 0
2. kolokvij, december 2011 0
2. kolokvij, december 2013 0
3. kolokvij, januar 2008 0
3. kolokvij, januar 2010 0
3. kolokvij, januar 2012 0
3. kolokvij, januar 2014 0
4. kolokvij, marec 2008 0
4. kolokvij, marec 2010 0
4. kolokvij, marec 2012 0
4. kolokvij, marec 2014 0
5. kolokvij, april 2008 0
5. kolokvij, april 2010 0
5. kolokvij, april 2012 0
5. kolokvij, april 2014 0
6. kolokvij, maj 2008 0
6. kolokvij, maj 2010 0
6. kolokvij, maj 2012 0
6. kolokvij, maj 2014 0
Popravni kolokvij, junij 2008 0
Popravni kolokvij, junij 2010 0

Vaje

 
Adiabatne spremembe, prevajanje toplote, delo pri spremembi plinov 0
Delo, kinetična energija, potencialna energija -1
Delo, kinetična energija, potencialna energija, prožni trk, prožnostna energija 0
Enakomerno gibanje, enakomerno pospešeno gibanje, prosti pad, navpični met 0
Enakomerno kroženje, enakomerno pospešeno krozenje, pospeški pri kroženju, dinamika 0
Gibalna količina, ponavljanje, sila curka, delo, kinetična energija 0
Gravitacija, hidrostatika 0
Hookov zakon, nihanje, gravitacija 0
Izrek o ohranitvi energije, moč, izkoristek, navor, Newtonov zakon vrtenja, delo pri kroženju togega telesa -1
Naloge +1
Navpični in poševni met, gibanje v ravnini 0
Newtonov zakon vrtenja, rotacijska energija, kotaljenje, vztrajnostni moment togega telesa, Steinerjev izrek 0
Plinska enačba, temperaturno raztezanje snovi +1
Plinski zakoni, zmesi idealnih plinov, specifična toplota kalorimetrija 0
Pretvarjanje enot, predpone enot, vektorji, enakomerno gibanje 0
Prosti pad, navpični in poševni met, gibanje v ravnini +1
Sestavljena valovanja, utripanje, Dopplerjev pojav 0
Sila in masa, sila lepenja, sila trenja, statika +1
Sila lepenja, sila trenja, sile na klancu, sile pri kroženju, masno središče +1
Sunek sile, gibalna količina +1
Toplotni stroji, izkoristek toplotnega stroja, entropija 0
Valovanje, hitrost valovanja, zvok, jakost zvoka 0
Vrtilna količina, mehansko ravnovesje togega telesa 0
Vrtilna količina, mehansko ravnovesje togega telesa, prožnost snovi, Hookov zakon, stisljivost, nihanje 0
Vzgon, plavanje, Bernoullijeva enačba, upor sredstva, Reynoldsovo število 0
Vzgon, plavanje, hidrodinamika, viskoznost tekočin, Bernoullijeva enačba 0
Vzgon, plavanje, upor sredstva, Reynoldsovo število, valovanje, valovna dolžina 0
Vztrajnostni moment togega telesa, vrtilna količina, mehansko ravnovesje togega telesa 0
  • © Študentski.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane