Arhitektura računalniških sistemov

Izpiti

 
Naloge [01] 0
Naloge [02] 0
Naloge [03] - prekinitvo servisni podprogrami, krmiljenje V/I 0
Naloge za preverjanje znanja 0
Priprava na ustni izpit 0
Program [01] 0
Program [02] 0
Program [03] 0
Psevdoukazi 0
Ukazi 0
Vprašanja za ustni izpit +3

Kolokviji

 
Kolokvij, december 2004 [01] +2
Kolokvij, december 2004 [02] 0

Predavanja, zapiski, skripte

 
Cela števila - predstavitev +1
HC11 - Reference Manual 0
HIP - brez premoščanj - predstavitev 0
HIP - vsa možna premoščanja - predstavitev 0
Input Capture - predstavitev 0
I/O naslovi za 68HC11 0
LCD charset 0
LCD modul [01] 0
LCD modul [02] 0
Naslavljanje - primeri - predstavitev 0
Naslovno dekodiranje - predstavitev 0
Osnove I2C protokola +2
Prekinitve - predstavitev 0
Prevajanje - predstavitev 0
Programiranje z uporabo prekinitev - predstavitev 0

Seminarske in raziskovalne naloge

 
Tema za seminarsko nalogo [01] 0
Tema za seminarsko nalogo [02] 0
Tema za seminarsko nalogo [03] 0
Tema za seminarsko nalogo [04] 0
Tema za seminarsko nalogo [05] 0

Vaje

 
Avditorne vaje [01] - predstavitev 0
Avditorne vaje [02] 0
Avditorne vaje [03] 0
Avditorne vaje z rešitvami [01] +1
Avditorne vaje z rešitvami [02] 0
LCD prikazovalnik +1
Mikrokrmilnik Motorola MC68HC11 - predstavitev 0
PIA 6821 - periferni vmesniški adapter 0
Podatkovne strukture, podprogrami - predstavitev 0
Preprosta tipkovnica 0
Temperaturno tipalo ali zaporedni vmesnik 0
Ukazi - predstavitev 0
Uporaba alarmov 0
  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane