Kombinatorika

Izpiti

 
Naloge s starih kolokvijev in izpitov 0
Pisni izpit, avgust 2007 0
Pisni izpit, februar 2011 [01] 0
Pisni izpit, februar 2011 [02] 0
Pisni izpit, februar 2012 [01] 0
Pisni izpit, februar 2012 [02] 0
Pisni izpit, junij 2006 [01] 0
Pisni izpit, junij 2006 [02] 0
Pisni izpit, junij 2007 [01] 0
Pisni izpit, junij 2007 [02] 0
Pisni izpit, junij 2010 0
Pisni izpit, september 2006 0
Pisni izpit, september 2012 0

Kolokviji

 
1. kolokvij, april 2006 0
1. kolokvij, april 2007 0
1. kolokvij, april 2010 0
1. kolokvij, december 2010 0
1. kolokvij, november 2011 0
2. kolokvij, december 2011 0
2. kolokvij, januar 2012 0
2. kolokvij, maj 2006 0
2. kolokvij, maj 2007 0
2. kolokvij, maj 2010 0

Vaje

 
Delno urejene množice [01] 0
Delno urejene množice [02] - Dilworthov izrek 0
Delno urejene množice [03] - Spernerjev izrek 0
Delovanja grup in preštevanje orbit [01] - delovanja grup 0
Delovanja grup in preštevanje orbit [02] - delovanja grup 0
Delovanja grup in preštevanje orbit [03] - grupa avtomorfizmov, grafa, ciklični indeks 0
Delovanja grup in preštevanje orbit [04] - izrek Polya 0
Delovanja grup in preštevanje orbit [05] - simetrije, porazdelitve 0
Načrti [01] - načrti in t-načrti 0
Načrti [02] - načrti, ciklične konstrukcije načrtov 0
Osnove kombinatornega preštevanja [01] - pravilo vsote in produkta urejene izbire 0
Osnove kombinatornega preštevanja [02] - neurejene izbire brez ponavljanja 0
Osnove kombinatornega preštevanja [03] - neurejene izbire brez ponavljanja permutacije mnozice 0
Osnove kombinatornega preštevanja [04] - pravilo vključitev in izključitev 0
Osnove kombinatornega preštevanja [05] - pravilo vključitev in izključitev, binomski izrek 0
Osnove kombinatornega preštevanja [06] - Stirlingova števila 2. vrste, Lahova števila 0
Osnove kombinatornega preštevanja [07] - razčlenitve naravnih števil in porazdelitve 0
Rodovne funkcije [01] 0
Rodovne funkcije [02] - rekurzivne enačbe s konstantnimi koeficienti 0
Rodovne funkcije [03] - rekurzivne enačbe, Catalanova števila 0
Rodovne funkcije [04] - odvod, formalne potenčne vrste in rekurzivne enačbe 0
  • © Študentski.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane