Geologija (uni)

1. letnik

GIS v geologiji 2 datoteki
Geomehanika 8 datotek
Kemija 2 datoteki
Mineralogija s kristalografijo 59 datotek
Osnove fizike 54 datotek
Osnove geologije 23 datotek
Palentologija 13 datotek
Petrologija magmatskih in metamorfnih kamnin 11 datotek
Preiskave mineralnih materialov 30 datotek

2. letnik

Geofizika 1 datoteka
Geokemija 27 datotek
Geologija kvartarja 4 datoteke
Inženirska geologija 10 datotek
Metode geoloških raziskav 1 datoteka
Pedologija 6 datotek
Sedimentologija 5 datotek
Statistika v geologiji 16 datotek
Strukturna geologija in tektonika 22 datotek

3. letnik

Geologija Slovenije 1 datoteka
Geologija krasa 1 datoteka
Okoljska geologija 27 datotek

Izbirni predmeti

Geomedicina 25 datotek
  • © Študentski.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane