UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Andragogika (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor andragogike in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji magistrskega programa se nanašajo na več ravni kompetenc in na več profilov dela, ki ga opravlja andragog kot ekspert za vzgojo in izobraževanje odraslih. Študenti ob dokončanem študiju razvijejo splošne kompetence humanistično in družboslovno izobraženega intelektualca. Poleg teh razvijajo specifične kompetence, ki jim omogočajo razumevanje razmerij med andragoškimi pojavi in procesi, družbenim in kulturnim okoljem ter značilnostmi in pričakovanji posameznikov. Profesionalne kompetence jim omogočajo razumevanje in reševanje problemskih situacij, ki se pojavijo v teh razmerjih, razumevanje in organiziranje izobraževanja odraslih kot družbenega in individualnega procesa. Program izobražuje za odgovorno in premišljeno delovanje na področju vzgoje in izobraževanja odraslih v različnih organizacijah in okoljih.

Magistri so usposobljeni za raziskovanje in razvijanje andragoške teorije in prakse. Gojijo aktiven odnos do stroke, skrbijo za profesionalni razvoj, upoštevajo multikulturnost, sinergičnost, globalnost, kompleksnost teoretskih konceptov, zmorejo vzpostaviti refleksiven ter pluralen odnos do resnic. Program razvija sposobnosti za ohranjanje in širjenje svojega vedenja in zmožnost za prehode v polje inovacij. Študente pripravlja za reševanje andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje izobraževalnih projektov in institucij, razvijanje izobraževalnih programov ter za samostojno delo na področju andragoškega svetovanja in uporabo drugih andragoških metod.

Vpisni pogoji

 • Končan prvostopenjski študijski program Pedagogika in andragogika, Psihologija, Socialna pedagogika, Sociologija – kadrovski menedžment ali Socialno delo, ali
 • končan prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred letom 2004, s področja družboslovja, humanistike ali predšolske vzgoje, ter pred vpisom opravljeni izpiti iz predmetov v obsegu 15 KT: Obča andragogika (5 KT), Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 KT), Pedagoška psihologija I (5 KT), ali
 • končan prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred letom 2004, z drugih strokovnih področij, ter pred vpisom opravljeni izpiti iz predmetov v obsegu 40 KT: Obča andragogika (5 KT), Pedagoška statistika (5 KT), Pedagoška psihologija I (5 KT), Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 KT), Didaktika I (5 KT), Poklicna pedagogika in andragogika (5 KT), Primerjalna andragogika I (5 KT), Andragoško svetovalno delo (5 KT).

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Andragogika (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane