UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Psihologija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister psihologije
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj drugostopenjskega študija psihologije je opremiti študente s poglobljenim znanjem in veščinami s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja so osnova za samostojno opravljanje poklica psihologa in nadaljevanje študija psihologije na 3. stopnji ter ta specifična strokovna izpopolnjevanja.

Tekom študija študentje pridobijo dodatno teoretično znanje, razumevanje in veščine na področjih, ki jih obravnava že prvostopenjski študij psihologije, izpopolnijo svoje raziskovalne veščine in se usposobijo za uporabo psiholoških diagnostičnih pripomočkov ter izvajanje zahtevnejše psihološke obravnave. Poleg razvoja splošnih kompetenc, ki psihologu praktiku omogočajo zagotavljanje učinkovitih uslug svojim obravnavancem, je na tej stopnji študija posebej pomemben cilj razvoj predmetnospecifičnih kompetenc, ki so povezane s psihološko vsebino poklicne prakse.

Po končanem študiju so magistri psihologije pripravljeni za opravljanje samostojne psihološke prakse na kateremkoli poklicnem področju. Znajo razvijati in uporabljati psihološke principe, znanje, modele in metode na etičen in znanstven način. Njihovo delo temelji na načelih strokovne etike, na njegovi osebnostni zrelosti in je usmerjeno k napredku, dobrobiti in učinkovitosti posameznika, skupin, organizacij in družbe.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje s področja psihologije ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugega sorodnega strokovnega področja (socialno delo, pedagogika in andragogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav, biopsihologija) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu do 60 KT glede na predhodno končan študijski program, ali
 • končan drug prvostopenjski študijski program, ki pokriva vsaj 50 KT vsebin, sorodnih vsebinam iz prvostopenjskega študijskega programa Psihologija (FF UL), ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT, ali
 • končano enakovredno prvostopenjsko izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Psihologija (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 60 / /
2023/24 1 60 / /
2022/23 1 60 / /
2021/22 1 60 / /
2020/21 1 60 / /
2019/20 1 60 / /
2018/19 1 60 / /
2017/18 1 60 / /
2016/17 1 60 / /
2015/16 1 60 / /
2014/15 1 60 / /
2013/14 1 60 / /
2012/13 1 60 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane