UP Fakulteta za vede o zdravju Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Prehransko svetovanje - dietetika B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani dietetik (VS)
Kraj izvajanja: Izola

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je edini tovrstni študijski program v Sloveniji. Njegov namen je razviti kakovosten, profesionalni kader, ki bo znal osvešcati javnost in določene ciljne skupine prebivalstva o pomenu in načinu zdravega načina prehranjevanja, o varnosti hrane, o varovanju in krepitvi zdravja nasploh.

Temeljni cilji programa so izobraževanje in usposabljanje študentov za poglobljeno teoretično in metodološko znanje na podrocju prehrane in dietetike, ugotavljanje potreb po prehranski obravnavi in svetovanju ciljnim skupinam populacije, postavljanje ciljev glede izboljšanja prehranskega stanja populacije na podlagi epidemioloških kazalcev, načrtovanje prehranskega presejanja, izvajanje in evalvacija prehranskega svetovanja za ogroženo ciljno populacijo ter organizacija in vodenje prehranskih obratov.

Diplomanti se lahko zaposlijo v zdravstvenih ustanovah na primarni ravni (zdravstveni domovi, centri za zdravstveno vzgojo, Zavod za zdravstveno varstvo, Inštitut za varovanje zdravja), v bolnišnicah (pediatricni, kirurški, internisticni, onkološki in drugi oddelki bolnišnic), v socialnem skrbstvu (zdravstveno-varstveni zavodi, domovi za ostarele), v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (vrtci, šole), v prehranskih obratih (vrtci in šole, delovne organizacije, domovi za ostarele, hoteli in zdravilišca, bolnišnice), v catering obratih, v zdravstvenih svetovalnicah (v turizmu in vzgojno-varstvenih zavodih), športno-rekreativnih centrih, v vladnih in nevladnih organizacijah ter v pridelovalni in predelovalni industriji, farmacevtski industriji,...

Pridobljeno znanje diplomantom omogoča tudi izvajanje zdravstvenih projektov, managementa in promocije zdravja, s poudarkom na pomenu izbire zdravih in varnih živil in ustreznega načina prehranjevanja ter izvajanje zdravstvene vzgoje tako zdravih kot bolnih posameznikov in ogroženih skupin prebivalstva.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zakljucni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.400€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Prehransko svetovanje - dietetika (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 58 41 Omejitev, minimum je 69
2023/24 2 6 9 / Omejitev
2022/23 1 40 73 44 Omejitev, minimum je 77
2022/23 2 6 20 / Omejitev
2021/22 1 40 186 40 Omejitev, minimum je 76
2021/22 2 11 21 11 Omejitev, minimum je 77
2020/21 1 40 84 41 Omejitev, minimum je 80
2020/21 2 6 19 6 Omejitev, minimum je 79
2019/20 1 40 74 41 Omejitev, minimum je 74
2019/20 2 11 19 11 Omejitev, minimum je 77
2018/19 1 40 62 41 Omejitev, minimum je 74
2018/19 2 7 18 7 Omejitev, minimum je 74
2017/18 1 40 81 40 Omejitev, minimum je 79
2017/18 2 1 13 1 Omejitev, minimum je 100
2016/17 1 40 84 45 Omejitev, minimum je 77
Prikaži starejše

Prehransko svetovanje - dietetika (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 21 26 Brez omejitve
2023/24 2 15 8 / Brez omejitve
2022/23 1 30 12 21 Brez omejitve
2022/23 2 16 10 / Brez omejitve
2021/22 1 30 27 17 Brez omejitve
2021/22 2 22 8 10 Brez omejitve
2020/21 1 30 11 24 Brez omejitve
2020/21 2 18 8 11 Brez omejitve
2019/20 1 30 18 17 Brez omejitve
2019/20 2 17 15 17 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 61
2018/19 1 30 27 30 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 69
2018/19 2 11 5 8 Brez omejitve
2017/18 1 30 25 30 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 69
2017/18 2 6 19 6 Omejitev, minimum je 80
2016/17 1 30 21 30 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 53
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane