Dodatni razpis za sprejem v študentske domove UM

Študentski domovi Univerze v Mariboru so objavili dodatni razpis za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentske domove UM za šolsko leto 2013/14.

Prošnjo za sprejem je mogoče oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ v roku od 3. januarja do 3. februarja 2014. V začetku marca pa bo na spletni strani študentskih domov UM objavljen prednostni seznam študentov, upravičenih do subvencioniranega bivanja, kateri bodo tudi prejeli odločbo za vselitev ter ko bodo na vrsti, še vabilo na vselitev.

Razpis in več informacij...

Štipendije Ad Futura za študij v tujini za leto 2014

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis štipendij za študij na tujih izobraževalnih ustanovah, in sicer za dodiplomski in podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike in medicine in za podiplomski študij na področju družboslovja in humanistike.

Štipendija se podeli za šolnino in za življenjske stroške, natančneje v višini nepokritega deleža šolnine, vendar za posamezno študijsko leto največ 15.000€. Štipendija za življenjske stroške se podeli največ v višini 6.000€, 9.000€ ali 12.000€ za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Rok prijave je 16. april 2014.

Več informacij in razpis.

Novosti pri državnih štipendijah

S 1. januarjem 2014 bo v veljavo stopil novi zakon o štipendiranju, ki prinaša kar nekaj novosti. Najpomembnejša je novost za dijake, saj se ponovno omogoča pridobitev državne štipendije za dijake, mlajše od 18 let.

Za študente pa je zanimiva novost novega zakona, ki prinaša možnost kombiniranja državne štipendije s kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. Žal bo ta možnost na voljo šele z začetkom študijskega leta 2014/2015, še vedno pa državne štipendije ne bo mogoče kombinirati s Zoisovo štipendijo.

Več o državnih štipendijah...

Poziv za nove člane ekspertnih skupin Nakvis

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pričenja z usposabljanjem študentov višjih šol za sodelovanje v Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu pri presojah o akreditacijah in evalvacijah za višješolske in visokošolske zavode v Sloveniji.

Prijavijo se lahko študentje višjih šol s poznavanjem področja višjega in visokega šolstva ter koncepta zagotavljanja kakovosti najkasneje do 12. decembra 2013 - število mest je omejeno!

Več...

Prihaja Erasmus+

S prvim januarjem 2014 se bo pričel izvajati Erasmus+, nov program Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport. Nadomestil bo obstoječe programe, ki se financirajo s strani Evropske komisije in ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. To so programi Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji in ostali mednarodni programi, tudi Erasmus Mundus.

Prinaša za 40% večji proračun, kot je bil dosedaj, kar pomeni da bo v program lahko vključenih 4 milijone ljudi, od tega dva milijona visokošolskih študentov in 650 tisoč dijakov. Obenem pa bo z novo strukturo prinesel poenostavitev in racionalizacijo ter večjo učinkovitost in boljšo dostopnost.

Več o Erasmus+

Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis je 2.820.000,00€.

Namen razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, izmed katerih lahko vsak odda le eno vlogo na javni razpis. Univerza pa lahko odda predlog za do 10 projektov za vsako fakulteto, umetniško akademijo in visoko strokovno šolo, ki je članica univerze. Samostojni visokošolski zavod lahko odda predlog za do 10 projektov.

Vsak projekt mora vključevati najmanj 3 in največ 10 študentov visokošolskega študija ter sodelovanje enega podjetja, pri čemer velja, da podjetje lahko sodeluje z največ tremi različnimi zavodi in v največ treh projektih. Vsak projekt mora vključevati sodelovanje enega pedagoškega in delovnega mentorja.

Več o razpisu...

Razpis za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, razpisuje nepovratno denarno pomoč, ki je namenjena socialno ogroženim študentom. Z njo želijo prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Denarna pomoč je namenjena študentom s statusom na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, oziroma študentom, ki so prvo leto brez statusa študenta in so vpisani na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

Rok za prijavo na razpis je 6. december 2013.

Več na strani fundacije in v razpisu.

Svetovni dan študentov

Svetovni dan študentov obeležujemo 17. novembra. V spomin na dogodke v Pragi na ta dan leta 1939 ga je dve leti kasneje razglasil mednarodni študentski svet. Na ta dan so se tudi v kasnejših časih zgodili za študente pomembni dogodki, kot sta napad na študente v Grčiji leta 1973 in pričetek upora študentov na Češkoslovaškem leta 1989 proti tedanjemu komunističnemu režimu.

Svetovni dan študentov je tako tekom let postal simbol za študentska prizadevanja po vsem svetu.

Več o dnevu in dogodkih na ta dan si lahko preberete na Wikipediji.

  • © Študentski.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane