Matematika 1

Izpiti

 
Izpitna vprašanja 0
Pisni izpit, april 1989 0
Pisni izpit, april 1997 0
Pisni izpit, april 1999 [01] 0
Pisni izpit, april 1999 [02] 0
Pisni izpit, avgust 2012 [01] +1
Pisni izpit, avgust 2012 [02] 0
Pisni izpit, avgust 2013 0
Pisni izpit, februar 1985 0
Pisni izpit, februar 1986 0
Pisni izpit, februar 1988 0
Pisni izpit, februar 1989 0
Pisni izpit, februar 1997 [01] 0
Pisni izpit, februar 1997 [02] 0
Pisni izpit, februar 1998 [01] 0
Pisni izpit, februar 1998 [02] 0
Pisni izpit, februar 1998 [03] 0
Pisni izpit, februar 1999 [01] 0
Pisni izpit, februar 1999 [02] 0
Pisni izpit, februar 2003 0
Pisni izpit, februar 2010 [01] 0
Pisni izpit, februar 2010 [02] 0
Pisni izpit, februar 2011 [01] 0
Pisni izpit, februar 2011 [02] 0
Pisni izpit, februar 2012 [01] 0
Pisni izpit, februar 2012 [02] 0
Pisni izpit, februar 2013 0
Pisni izpit, januar 1984 0
Pisni izpit, januar 1997 0
Pisni izpit, januar 1999 0
Pisni izpit, januar 2001 0
Pisni izpit, januar 2002 0
Pisni izpit, januar 2003 0
Pisni izpit, januar 2004 [01] 0
Pisni izpit, januar 2004 [02] +1
Pisni izpit, januar 2004 [03] +1
Pisni izpit, januar 2004 [04] +1
Pisni izpit, januar 2004 [05] 0
Pisni izpit, januar 2005 0
Pisni izpit, januar 2006 [01] 0
Pisni izpit, januar 2006 [02] 0
Pisni izpit, januar 2007 [01] 0
Pisni izpit, januar 2007 [02] 0
Pisni izpit, januar 2008 [01] 0
Pisni izpit, januar 2008 [02] 0
Pisni izpit, januar 2009 0
Pisni izpit, januar 2010 [01] 0
Pisni izpit, januar 2010 [02] +1
Pisni izpit, januar 2011 [01] 0
Pisni izpit, januar 2011 [02] 0
Pisni izpit, januar 2012 [01] 0
Pisni izpit, januar 2012 [02] 0
Pisni izpit, januar 2013 [01] 0
Pisni izpit, januar 2013 [02] 0
Pisni izpit, junij 1986 0
Pisni izpit, junij 1989 0
Pisni izpit, junij 1993 0
Pisni izpit, junij 1996 0
Pisni izpit, junij 1997 0
Pisni izpit, junij 1998 0
Pisni izpit, junij 1999 0
Pisni izpit, junij 2002 [01] 0
Pisni izpit, junij 2002 [02] 0
Pisni izpit, junij 2003 [01] 0
Pisni izpit, junij 2003 [02] 0
Pisni izpit, junij 2003 [03] 0
Pisni izpit, junij 2004 [01] 0
Pisni izpit, junij 2004 [02] 0
Pisni izpit, junij 2006 +1
Pisni izpit, junij 2007 0
Pisni izpit, junij 2008 0
Pisni izpit, junij 2009 [01] 0
Pisni izpit, junij 2009 [02] 0
Pisni izpit, junij 2009 [03] 0
Pisni izpit, junij 2010 0
Pisni izpit, junij 2011 [01] 0
Pisni izpit, junij 2011 [02] 0
Pisni izpit, junij 2012 0
Pisni izpit, junij 2013 0
Pisni izpit, maj 1985 0
Pisni izpit, maj 2005 0
Pisni izpit, marec 1998 [01] 0
Pisni izpit, marec 1998 [02] 0
Pisni izpit, marec 1998 [03] 0
Pisni izpit, marec 2007 0
Pisni izpit, september 1997 -1
Pisni izpit, september 1998 [01] 0
Pisni izpit, september 1998 [02] 0
Pisni izpit, september 1999 [01] 0
Pisni izpit, september 1999 [02] 0
Pisni izpit, september 2000 0
Pisni izpit, september 2002 0
Pisni izpit, september 2003 [01] 0
Pisni izpit, september 2003 [02] 0
Pisni izpit, september 2004 0
Pisni izpit, september 2005 0
Pisni izpit, september 2006 0
Pisni izpit, september 2007 0
Pisni izpit, september 2008 0
Pisni izpit, september 2010 [01] 0
Pisni izpit, september 2010 [02] 0
Pisni izpit, september 2010 [03] 0
Pisni izpit, september 2010 [04] 0
Pisni izpit, september 2011 [01] 0
Pisni izpit, september 2011 [02] 0
Pisni izpit, september 2011 [03] 0
Pisni izpit, september 2011 [04] 0
Primer izpita [01] 0
Primer izpita [02] 0
Primer izpita [03] 0
Primer izpita [04] 0
Primer izpita [05] 0
Primer izpita [06] 0
Primer izpita [07] 0
Primer izpita [08] 0
Primer izpita [09] 0
Primer izpita [10] 0
Primer izpita [11] 0
Primer izpita [12] 0
Primer izpita [13] 0
Primer izpita [14] 0
Primer izpita [15] 0
Vprašanja in odgovori -1
Vprašanja za ustni izpit [01] +2
Vprašanja za ustni izpit [02] 0

Kolokviji

 
1. kolokvij, december 1995 [01] +1
1. kolokvij, december 1995 [02] 0
1. kolokvij, november 1992 [01] 0
1. kolokvij, november 1992 [02] 0
1. kolokvij, november 1993 0
1. kolokvij, november 1994 [01] 0
1. kolokvij, november 1994 [02] 0
1. kolokvij, november 1996 -2
1. kolokvij, november 1997 [01] -1
1. kolokvij, november 1997 [02] 0
1. kolokvij, november 1999 -1
1. kolokvij, november 2001 0
1. kolokvij, november 2002 0
1. kolokvij, november 2003 [01] 0
1. kolokvij, november 2003 [02] 0
1. kolokvij, november 2004 0
1. kolokvij, november 2005 0
1. kolokvij, november 2006 [01] 0
1. kolokvij, november 2006 [02] 0
1. kolokvij, november 2007 [01] 0
1. kolokvij, november 2007 [02] 0
1. kolokvij, november 2008 [01] 0
1. kolokvij, november 2008 [02] 0
1. kolokvij, november 2009 [01] 0
1. kolokvij, november 2009 [02] 0
1. kolokvij, november 2010 [01] +1
1. kolokvij, november 2010 [02] 0
1. kolokvij, november 2011 [01] 0
1. kolokvij, november 2011 [02] 0
1. kolokvij,j november 2012 [01] 0
1. kolokvij, november 2012 [02] 0
1. kolokvij, november 2013 +1
2. kolokvij, januar 1993 -1
2. kolokvij, januar 1994 0
2. kolokvij, januar 1996 0
2. kolokvij, januar 1997 0
2. kolokvij, januar 1998 [01] 0
2. kolokvij, januar 1998 [02] 0
2. kolokvij, januar 2002 0
2. kolokvij, januar 2003 0
2. kolokvij, januar 2004 0
2. kolokvij, januar 2005 [01] 0
2. kolokvij. januar 2005 [02] 0
2. kolokvij. januar 2006 0
2. kolokvij, januar 2007 [01] 0
2. kolokvij, januar 2007 [02] 0
2. kolokvij, januar 2008 0
2. kolokvij, januar 2009 0
2. kolokvij, januar 2010 [01] 0
2. kolokvij, januar 2010 [02] 0
2. kolokvij, januar 2011 [01] 0
2. kolokvij, januar 2011 [02] 0
2. kolokvij, januar 2012 [01] 0
2. kolokvij, januar 2012 [02] 0
2. kolokvij, januar 2013 [01] 0
2. kolokvij, januar 2013 [02] 0

Predavanja, zapiski, skripte

 
Cela števila, racionalna števila +4
Določeni integral [01] +2
Določeni integral [02] +2
Določeni integral [03] 0
Določeni integral [04] 0
Določeni integral [05] - uporaba 0
Enačbe, neenačbe, kompleksna števila 0
Funkcije [01] +1
Funkcije [02] 0
Funkcije [03] 0
Funkcije [04] 0
Funkcije [05] +1
Funkcije, odvod 0
Gradivo 0
Integral +2
Množice in števila +1
Nedoločeni integral 0
Odvod [01] +2
Odvod [02] 0
Odvod [03] 0
Odvod, nedoločeni integral 0
Odvodi +1
Realna števila, kompleksna števila 0
Številske množice 0
Številske množice, zaporedja 0
Številske vrste 0
Številske vrste, funkcije 0
Vrste, funkcije, odvod, integral 0
Zapiski predavanj 0
Zaporedja [01] 0
Zaporedja [02] 0
Zaporedja [03] 0
Zaporedja [04] -1

Vaje

 
Funkcije [01] 0
Funkcije [02] 0
Funkcije [03] 0
Integrali [01] +1
Integrali [02] +1
Kompleksna števila 0
Krivulje v polarni in parametrični obliki +1
Množice [01] +1
Množice [02] +1
Odvodi +2
Zapiski z vaj [01] 0
Zapiski z vaj [02] 0
Zaporedja [01] +1
Zaporedja [02] 0
  • © Študentski.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane