Finančna matematika 1

Izpiti

 
Pisni izpit, avgust 2009 0
Pisni izpit, avgust 2010 [01] +1
Pisni izpit, avgust 2010 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, avgust 2011 [01] 0
Pisni izpit, avgust 2011 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, avgust 2012 [01] 0
Pisni izpit, avgust 2012 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, avgust 2013 0
Pisni izpit, julij 2011 [01] 0
Pisni izpit, julij 2011 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, junij 2009 0
Pisni izpit, junij 2010 [01] 0
Pisni izpit, junij 2010 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, junij 2011 [01] 0
Pisni izpit, junij 2011 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, junij 2012 [01] 0
Pisni izpit, junij 2012 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, junij 2013 [01] 0
Pisni izpit, junij 2013 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, september 2009 0
Pisni izpit, september 2010 [01] 0
Pisni izpit, september 2010 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, september 2011 [01] 0
Pisni izpit, september 2011 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, september 2012 [01] 0
Pisni izpit, september 2012 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, september 2013 [01] 0
Pisni izpit, september 2013 [02] - rešitve 0
Rešitve kolokvijev in izpitov 2008/2009 0
Rešitve kolokvijev in izpitov 2009/2010 0
Rešitve kolokvijev in izpitov 2010/2011 0
Teme za ustni izpit 0

Kolokviji

 
1. kolokvij, april 2009 0
1. kolokvij, april 2010 [01] 0
1. kolokvij, april 2010 [02] - rešitve 0
1. kolokvij, april 2011 [01] 0
1. kolokvij, april 2011 [02] - rešitve 0
1. kolokvij, april 2012 [01] 0
1. kolokvij, april 2012 [02] - rešitve 0
1. kolokvij, april 2013 [01] 0
1. kolokvij, april 2013 [02] - rešitve 0
1. test, marec 2013 0
2. kolokvij, junij 2011 [01] 0
2. kolokvij, junij 2011 [02] - rešitve 0
2. kolokvij, junij 2012 [01] 0
2. kolokvij, junij 2012 [02] - rešitve 0
2. kolokvij, junij 2013 [01] 0
2. kolokvij, junij 2013 [02] - rešitve 0
2. kolokvij, maj 2009 0
2. kolokvij, maj 2010 [01] 0
2. kolokvij, maj 2010 [02] - rešitve 0
2. test, april 2013 0
3. test, maj 2013 0

Predavanja, zapiski, skripte

 
Ameriške pogojne terjatve 0
Binomski model 0
Finančni instrumenti +1
Model finančnega trga z enim obdobjem 0
Model finančnega trga z več obdobji 0

Vaje

 
1. domača naloga - binomski model trga [01] +1
1. domača naloga - binomski model trga [02] - rešitve 0
1. domača naloga - enoobdobni model trga [01] 0
1. domača naloga - enoobdobni model trga [02] - rešitve 0
1. domača naloga - munizacija portfelja obveznic 0
Black-Scholesova formula 0
Časovna vrednost denarja 0
Enačbe [01] 0
Enačbe [02] 0
Enoobdobni model trga [01] - cenovni funkcional 0
Enoobdobni model trga [02] - ekvivalentna martingalska verjetnost 0
Obrestne mere in obrestovanje 0
Obrestni finančni instrumenti 0
Opcije 0
Problem prodajalca 0
Terminske obrestne mere 0
Terminski posli 0
Večobdobni model trga [01] - pogojne terjatve ameriškega tipa 0
Večobdobni model trga [02] - ekvivalentna martingalska verjetnost 0
Večobdobni model trga [03] - binomski in trinomski model 0
Večobdobni model trga [04] - izvedbene strategije 0
Vrednotenje in analiza obveznic 0
  • © Študentski.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane