Pravo (uni)

1. letnik

Ekonomija 34 datotek
Pravna zgodovina 19 datotek
Rimsko pravo 46 datotek
Sociologija prava 3 datoteke
Ustavno pravo 38 datotek
Uvod v civilno pravo 5 datotek
Uvod v pravoznanstvo 20 datotek

2. letnik

Delovno pravo 3 datoteke
Družinsko pravo 25 datotek
Finance 2 datoteki
Kazensko pravo 25 datotek
Kazensko procesno pravo 15 datotek
Pravo in ekonomika EU 1 datoteka
Pravo socialne varnosti 3 datoteke

3. letnik

Civilno procesno pravo 3 datoteke
Gospodarsko pravo 13 datotek

4. letnik

Mednarodno javno pravo 2 datoteki
Pravo o prekrških 1 datoteka
Pravo varstva okolja 2 datoteki
Upravno pravo 3 datoteke

Izbirni predmeti

Diplomatsko in konzularno pravo 1 datoteka
Javna uprava 2 datoteki
Kriminalistika 5 datotek
  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane