Vpis v podiplomske študijske programe 2013/2014

V začetku junija so bili objavljeni še zadnji razpisi za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2013/2014. Nekatere šole in univerze so informacije objavile že pred meseci, zadnji med njimi, Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem, pa sta to storili pretekli teden.

Novih študijskih programov 2. in 3. stopnje je le za odtenek. Najbolj opazno pa je bilo zmanjšanje vpisnih mest za vpis predvsem pri programih v okviru Univerze v Mariboru.

Več o vpisu, aktualni razpisi, roki za vpis,...

GEA College - tradicija in kakovost v izobraževanju

GEA College je vse od začetka prepoznana po podjetništvu, ki ostaja edina stalnica izobraževalne ponudbe skozi ves čas njenega obstoja. Nujna prilagajanja trgu in povpraševanju so inštitucijo vodila v razvoj in ozko, a visoko kakovostno specializiranost. Ostaja šola za podjetnike in tiste, ki v podjetništvu vidijo izziv in priložnost za lasten poslovni karierni razvoj.

Gea College

Jedro GEA College danes predstavlja Fakulteta za podjetništvo,ki ponuja visoko kakovosten, praktično orientiran študij podjetništva na dodiplomski in podiplomski ravni. Združuje preskušene, moderne metode poučevanja z najuglednejših poslovnih šol vsega sveta. Pedagoško delo s študenti je prilagojeno malim skupinam in omogoča individualni pristop ter interaktivno sodelovanje. Predavateljski kader je kombinacija akademikov in praktikov, ki v večini teoretična izhodišča uspešno povezujejo s poslovno prakso podjetij.

Cilj in poslanstvo GEA College je zagotoviti študentom in podjetnikom kakovostno znanje, veščine in kompetence na poslovnem področju, ki jim bodo omogočale ostati korak pred konkurenco, uspešno poslovanje in razvoj v vse bolj zahtevnih pogojih, ki nastajajo v domačem in mednarodnem gospodarskem prostoru.

www.gea-college.si

Pričenjajo se izpitna obdobja

Junija pride čas, ko se na fakultetah in visokih šolah zaključijo predavanja in končajo vaje. Prične pa se spomladansko, pomladansko, junijsko oziroma poletno izpitno obdobje.

Z današnjim dnem se pričenjata izpitni obdobji na Univerzi na Primorskem in Univerzi v Novi Gorici. Prihodnji ponedeljek se čas izpitov pričenja na Univerzi v Ljubljani, čez 14 dni pa še na Univerzi v Mariboru.

Pa čimveč opravljenih izpitov z dobrimi ocenami!

ASPplus - brezplačen slovarski program

ASPplus je najnovejša generacija Amebisovih slovarjev, ki trenutno vsebuje 36 brezplačnih slovarjev, kot so najrazličnejši jezikovni slovarji, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis, Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja in drugi, skupaj z okvirno 1.700.000 gesli.

Slovarji ASPplus so največji, najenostavnejši, najnaprednejši in obenem brezplačni. Poleg tega se seznam slovarjev neprestano dopolnjuje, v povprečju z več kot enim slovarjem mesečno.

Več o ASPplus, nasveti za uporabo, prenos programa,...

20. Študentski tek na grad

Letošnjega tradicionalnega 20. Nike študentskega teka na Ljubljanski grad se je udeležilo 1.600 tekačic in tekačev, večinoma študentk in študentov Univerze v Ljubljani.

Na 2,5 kilometra dolgi progi od Prešernovega spomenika do grajskega dvorišča je bila med študentkami najhitrejša Tajda Starman iz Medicinske fakultete s časom 10:30, med študenti pa je s progo najhitreje opravil Peter Oblak s časom 7:54.

Več o dogodku in fotogalerija.

Omejitve vpisa na fakultete v 1. krogu za 2013/2014

Znane so uradne informacije o omejitvah vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2013/2014.

Na 15.761 vpisnih mest za redni študij se je prijavilo 17.614 kandidatov, na 4.896 vpisnih mest za izredni študij pa 1.030. Na vpisna mesta na Ljubljanski, Mariborski ter univerzi na Primorskem se je tako za redni študij prijavilo več kandidatov, kot je razpisanih mest. Na nekaterih programih so se tudi povečala razpisna mesta, natančneje na 25 programih za redni študij na Ljubljanski in treh programih na Mariborski univerzi.

Največ zanimanja je kot vsa leta za študijske programe s področja zdravstva, medijev, grafike, oblikovanja, umetnosti, in pedagogike.

Študijski programi in omejitve...

Raziskava 'Evroštudent'

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pričela z raziskavo Evroštudent, s katero želijo zbrati podatke o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti študentov. Podobna raziskava istočasno poteka tudi v 30-ih državah širšega evropskega visokošolskega prostora.

Vsi študentje ste tako vabljeni, da izpolnite spletno raziskavo na strani eurostudent-2013.si. Raziskava bo odprta vse do konca maja.

Več informacij o projektu najdete na eurostudent-2013.si in na eurostudent.eu.

Teden svobodne univerze

Študentje in profesorji številnih fakultet in akademij Univerze v Ljubljanji so pripravili protestno akcijo "Teden Svobodne univerze", ki bo trajala v tednu od 15. do 20 aprila 2013. Z njo želijo opozoriti na politiko unčevanja javnih univerz in onemogočenega njihovega normalnega delovanja in realne grožnje njihovemu obstoju. Situacija postaja nevzdržna in lahko se zgodi, da bodo javne univerze preživele le še ob uvedbi šolnin, odpuščanju predavateljev in še dodatnem poslabšanju že tako skrajno težkega položaja zaposlenih na univerzah.

Tekom akcije se bo na sodelujočih fakultetah in akademijah deloma ali v celoti ustavil občajen študijski proces, namesto tega pa bodo z delavnicami, okroglimi mizami, javnimi tribunami, umetniškimi akcijami in najrazličnejšimi drugimi oblikami odprli prostor za diskusijo in skupaj reflektirali sedanje nadvse problematične razmere, z nekaterimi akcijami pa bodo vstopili tudi v javne prostore in tako demonstrirali proti uničevanju javnih univerz.

Večina dogodkov bo potekala na FF in FDV v Ljubljani, natančen razpored pa je na voljo tule.

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane