Novosti pri državnih štipendijah

S 1. januarjem 2014 bo v veljavo stopil novi zakon o štipendiranju, ki prinaša kar nekaj novosti. Najpomembnejša je novost za dijake, saj se ponovno omogoča pridobitev državne štipendije za dijake, mlajše od 18 let.

Za študente pa je zanimiva novost novega zakona, ki prinaša možnost kombiniranja državne štipendije s kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. Žal bo ta možnost na voljo šele z začetkom študijskega leta 2014/2015, še vedno pa državne štipendije ne bo mogoče kombinirati s Zoisovo štipendijo.

Več o državnih štipendijah...

Poziv za nove člane ekspertnih skupin Nakvis

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pričenja z usposabljanjem študentov višjih šol za sodelovanje v Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu pri presojah o akreditacijah in evalvacijah za višješolske in visokošolske zavode v Sloveniji.

Prijavijo se lahko študentje višjih šol s poznavanjem področja višjega in visokega šolstva ter koncepta zagotavljanja kakovosti najkasneje do 12. decembra 2013 - število mest je omejeno!

Več...

Prihaja Erasmus+

S prvim januarjem 2014 se bo pričel izvajati Erasmus+, nov program Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport. Nadomestil bo obstoječe programe, ki se financirajo s strani Evropske komisije in ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. To so programi Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji in ostali mednarodni programi, tudi Erasmus Mundus.

Prinaša za 40% večji proračun, kot je bil dosedaj, kar pomeni da bo v program lahko vključenih 4 milijone ljudi, od tega dva milijona visokošolskih študentov in 650 tisoč dijakov. Obenem pa bo z novo strukturo prinesel poenostavitev in racionalizacijo ter večjo učinkovitost in boljšo dostopnost.

Več o Erasmus+

Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis je 2.820.000,00€.

Namen razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, izmed katerih lahko vsak odda le eno vlogo na javni razpis. Univerza pa lahko odda predlog za do 10 projektov za vsako fakulteto, umetniško akademijo in visoko strokovno šolo, ki je članica univerze. Samostojni visokošolski zavod lahko odda predlog za do 10 projektov.

Vsak projekt mora vključevati najmanj 3 in največ 10 študentov visokošolskega študija ter sodelovanje enega podjetja, pri čemer velja, da podjetje lahko sodeluje z največ tremi različnimi zavodi in v največ treh projektih. Vsak projekt mora vključevati sodelovanje enega pedagoškega in delovnega mentorja.

Več o razpisu...

Razpis za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, razpisuje nepovratno denarno pomoč, ki je namenjena socialno ogroženim študentom. Z njo želijo prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Denarna pomoč je namenjena študentom s statusom na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, oziroma študentom, ki so prvo leto brez statusa študenta in so vpisani na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

Rok za prijavo na razpis je 6. december 2013.

Več na strani fundacije in v razpisu.

Svetovni dan študentov

Svetovni dan študentov obeležujemo 17. novembra. V spomin na dogodke v Pragi na ta dan leta 1939 ga je dve leti kasneje razglasil mednarodni študentski svet. Na ta dan so se tudi v kasnejših časih zgodili za študente pomembni dogodki, kot sta napad na študente v Grčiji leta 1973 in pričetek upora študentov na Češkoslovaškem leta 1989 proti tedanjemu komunističnemu režimu.

Svetovni dan študentov je tako tekom let postal simbol za študentska prizadevanja po vsem svetu.

Več o dnevu in dogodkih na ta dan si lahko preberete na Wikipediji.

Nova sezona zaposlitvenih klubov 'Služba me ne išče'

Zavod Nefiks bo ob podpori znamke ORTO nadaljeval s projektom Služba me ne išče, s katerim mladim med 18 in 30 letom prek zaposlitvenih klubov pomaga pri povečanju njihove zaposljivosti. Projekt je bil v lanski sezoni zelo uspešen, saj je do dela pa pomagal kar šestnajstim mladim.

Prvi zaposlitveni klub v novi sezoni se je že začel v Gornji Radgoni, v naslednjih dneh bodo sledili še zaposlitveni klubi v Ljubljani, Mariboru in v Zagorju ob Savi, skupen klub pa bo deloval v Vojniku in Šentjurju.

Letošnji program uvaja novost – vsak udeleženec zaposlitvenega kluba bo imel svojega osebnega mentorja. Poudarek bo torej na individualnem delu udeležencev z mentorji, skozi katerega se bodo udeleženci naučili, kako napisati dober življenjepis, kako se učinkovito predstaviti bodočim delodajalcem in kako dobro izpeljati zaposlitveni razgovor. Vsak udeleženec kluba bo skupaj z mentorjem pripravil tudi svoj osebni zaposlitveni načrt. Ključna vloga mentorjev je spodbujanje udeležencev pri uresničevanju zaposlitvenih ciljev. Zaposlitveni klubi bodo mladim odprli vrata do več slovenskih podjetij, kjer se bodo srečali s kadrovskimi strokovnjaki in drugimi zaposlenimi ter si tako razširili svojo socialno mrežo.

Projekt je zavod Nefiks prvič izvedel lani s pomočjo sredstev, zbranih na dobrodelnem 11. Žuru z razlogom. Zaradi uspešnih rezultatov in dobrega odziva med mladimi se projekt ob podpori znamke ORTO nadaljuje.

Več o projektu na talentiran.si in na Facebook-u.

Svet bo tekel za tiste, ki tega ne zmorejo

Maja naslednje leto bo potekalo eno največjih globalnih tekaških tekmovanj do sedaj, to je Wings for Life World Run. Tisoče tekačev bo 4. maja 2014 ob 12.00 startalo po našem času s štirideset različnih lokacij na petih kontinentih. Ciljna črta teka ne bo statična, temveč bo lovila tekmovalce z zasledovalnim vozilom. Tako bo zmagal tisti, ki bo pretekel najdlje.

Tekmovanje Wings for Life World Run je nov koncept tekmovanja namenjen vsem športnikom, pa naj bodo amaterji oziroma poklicni športniki. Udeležila se ga bodo številni znani športiki širom po svetu, ki so se prostovoljno javili za ambasadorje dogodka. Svoje ambasadorje imamo tudi Slovenci. To so Dušan Mravlje, Roman Kejžar, Jure Košir in Matej Markovič, ki bodo prostovoljno pomagali pri pobudi in posledično zbiranju sredstev za fundacijo Wings for Life. Številne je motiviralo dejstvo, da bodo startnine dogodka namenjene fundaciji, ki financira raziskave za iskanje zdravila za poškodbe hrbtenjače in katere napredki v raziskavah so odvisni v veliki meri od zasebnih pobud.

Vsako leto 130.000 ljudi utrpi poškodbo hrbtenjače, ki ji sledi paraliza, katere glavni vzrok so prometne nesreče. Kot pravi Dušan Mravlje smo ljudje, ki tečemo, kolesarimo ali se ukvarjamo s katerikolim drugim športom priviligirani in se tega ne zavedamo dokler nas usoda ne posede v voziček. Zato tako svetovni kot slovenski ambasadorji apelirajo na vse tiste, ki lahko tečejo, da se prijavijo na tek in se mu pridružijo ter tako pomagajo vsem tistim, ki tega ne morejo.

Oglej si video z izjavami ambasadorjev ter razlago koncepta tekmovanja in se udeleži dogodka tudi ti!

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane