Zaključuje se možnost vpisa na fakultete za študijsko leto 2023/2024

21. septembra ste morali vsi prijavljeni kandidati v 2. roku elektronsko preko portala eVŠ prejeti sklepe o rezultatih izbirnega postopka. Tretji rok vpisa oz. vpis za zapolnitev prostih mest, ki ga izvajajo na določenih fakultetah pa poteka v tem tednu, med 21. in 25. septembrom in se tako zaključuje danes.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest je namreč danes do 12. ure. 

Postopek vpisa enak kot v prih dveh rokih

Na tretji vpisni rok se lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem in drugem prijavnem roku oziroma se niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov ter kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Prijava za vpis poteka preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ

Srečno!

 

 

Karierni tabor UL

Na Univerzi v Ljubljani vse svoje študente vabijo, da se pridružite delavnicam z različno paleto aktualnih tematik, s katerimi boste pridobili nova znanja in kompetence, koristne v zasebnem in poklicnem življenju.

Od psihologije do tehnologije

Izberite eno ali več delavnic s spodanjega seznama in obogatite svoje znanje:

Ali rabite novo znanje?

Enostaven odgovor je: JA! Pridobivanje novega znanja je pomembno za osebni razvoj, poklicno rast, reševanje težav, osebno zadovoljstvo, spremljanju novosti, izboljšano komunikacijo in razumevanje, večjo samozavest in dolgoročno vzdržnost oz. odpornost na spremembe.

Prijave so že odprte

Delavnice bodo potekale od 25. do 29. 9. 2023 na spletu in v živo. Več informacij in urnik delavnic lahko najdete tudi v temu dokumentu.

Prijave so že odprte!

Zaključuje se razpis za Zoisove štipendije 2023/24

Zoisova štipendija predstavlja pomembno spodbudo za dijake in študente, ki izkazujejo izjemne dosežke in ustvarjajo dodano vrednost na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Kdo je upravičen?

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje (podrobneje so opredeljeni v razpisu) in sicer:

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek IN
 • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh.

Elektronska prijava za dodelitev in nadaljnje prejemanje

Tudi letos je možno oddati elektronsko vlogo preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu ali z elektronsko osebno izkaznico). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Novost pa je v letošnjem letu možnost oddaje elektronske vloge za nadaljnje prejemanje. 

Študentje imate še dober mesec dni časa za oddajo vloge!

Rok za oddajo vlog za dijake je danes, petek, 8. 9. 2023. Za študente je rok za oddajo vlog čez dober mesec dni, v ponedeljek, 9. 10. 2023.

Več informacij najdete na spletni strani sklada, na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si, v času uradnih ur na telefonski številki 01 43 45 897 ali osebno na naslovu sklada.

 

Omejitve vpisa na fakultete v 2. prijavnem roku

Vse do 25. avgusta je potekal 2.prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2023/24. Na še prosta vpisna mesta ste se lahko prijavili kandidati, ki v 1. prijavnem roku niste oddali prijave ali pa se niste uvrstili v nobenega od v 1. prijavi naštetih študijskih programov.

Podatke o številu prijav in omejitvi vpisa lahko najdete na tej povezavi.

Kandidati bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti v 2. prijavnem roku, dobili do 22. septembra. Vpis sprejetih v 2. roku pa se bo začel 22. septembra.

Prosta mesta 2. roka na portalu eVŠ

Po 22. septembru bodo objavljene tudi informacije o prostih mestih, ki bodo še na voljo. Tretji prijavni rok za zapolnitev prostih mest nato poteka od 22. do 23 septembra. Prijavo bo mogoče oddati v elektronski obliki.

Zaradi avgustovskih poplav so sicer javne univerze podaljšale rok vpisa za en mesec oziroma do 30. oktobra.

Postanite psihosocialni svetovalec v športu

Vsak športnik potrebuje dobrega psihosocialnega svetovalca  

Tudi največje in najlepše športne zgodbe so sestavljene iz vzponov in padcev. Pot do zmagovalnega odra, medalje okrog vratu, igranja državne himne, občutka zadoščenja, ki ga čuti športnik in vznesenja, ki tudi navijačem privabi solze v oči in „kurjo polt” na kožo, je dolga in prepredena tako s fizično kot tudi s psihološko pripravo športnika.

Športniki se na svoji športni poti srečujejo s številnimi izzivi. Dolgi in naporni treningi, ki terjajo ogromno žrtev, a mogoče ne obrodijo sadov tako zgodaj, kot športnik pričakuje, včasih načnejo športnikovo motivacijo ali celo samopodobo. Nekatere športnike kljub odlični pripravi in rezultatom na treningih pred tekmo „zvije trema” in zato tam ne pokažejo vsega, kar znajo. To lahko vodi v začaran krog in še večjo tremo pred naslednjimi tekmami. Za vsakega športnika je precej zahtevno tudi vračanje na tekmovalne terene po poškodbah, tretjim strahovi in notranje zavore onemogočajo, da bi dosegli svoj maksimum.

Pri vsem naštetem športnikom lahko stoji ob strani dober psihosocialni svetovalec, ki jim zagotavlja ustrezno podporo, jih usmerja ter jim pomaga premagovati številne izzive in obremenitve na njihovi športni poti.

Psihosocialni svetovalec je strokovnjak, ki s psihosocialnim svetovanjem pomaga ljudem izboljšati kakovost življenja, nudi podporo pri soočanju s trenutnimi ali dlje časa trajajočimi izzivi in težavami ter premagovanju različnih stisk, skrbi in strahov. Pri tem uporablja različna psihološka načela in tehnike.

Kako lahko psihosocialni svetovalec pomaga športnikom?

Zastavljanje, vizualizacija in doseganje ciljev

Psihosocialni svetovalec pomaga športnikom pri zastavljanju ciljev in osredotočanju nanje, pri vizualizaciji in motivaciji ter nudi podporo s pomočjo sprostitvenih tehnik. Te veščine pomagajo športnikom izboljšati njihovo zmogljivost, obvladati stres in ohraniti osredotočenost med tekmovanji.

Izboljšanje zmogljivosti

Psihosocialni svetovalec pomaga športnikom razviti strategije za premagovanje tesnobe, ki lahko športnike spremlja zaradi pričakovanj po dosežkih. Pomaga jim krepiti samozavest in obvladovati stres zaradi nenehnega pritiska, zgraditi odpornost in razviti pozitivne mehanizme obvladovanja.

Čustvena podpora

Športniki pogosto doživljajo intenzivna čustva, vključno s frustracijo, razočaranjem in tesnobo. Psihosocialni svetovalec zagotavlja športnikom varen prostor, kjer lahko izrazijo svoja čustva in razvijejo strategije za spopadanje s številnimi čustvenimi izzivi.

Pomoč pri krepitvi timskega duha

Psihosocialni svetovalec lahko sodeluje s celotno ekipo ter pomaga izboljšati komunikacijo med člani ekipe, nudi oporo pri razreševanju konfliktov in pomoč pri krepitvi timskega duha. Tako športnikom kot trenerjem pomaga razviti učinkovite komunikacijske veščine, razumeti različne poglede in potrebe posameznikov ter spodbujati pozitivno klimo v ekipi.

Pomoč pri vrnitvi v šport po poškodbah

Zaradi športnih poškodb so športniki pogosto podvrženi frustracijam, strahu pred ponovno poškodbo, tudi depresiji. Psihosocialni svetovalec športnikom zagotavlja podporo in pomaga pri ohranjanju pozitivne naravnanosti, s čimer olajša njihovo vrnitev v šport.

Postanite magister psihosocialnega svetovanja

Ste se našli v opisanem? Potem je magistrski študij Psihosocialno svetovanje v športu, ki se izvaja kot študijska smer na magistrskem študijskem programu na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ), prava izbira za vas.

Splošni cilj magistrskega študija Psihosocialno svetovanje je profesionalna kompetentnost kandidatov na interdisciplinarnem področju pomoči ljudem v različnih življenjskih krizah, da se lahko vključijo v psihosocialno pomoč in svetovanje v socialnem varstvu, šolstvu, zdravstvu, v programih psihosocialne rehabilitacije, v športu, glasbi, plesu oz. povsod, kjer se nudijo razne oblike psihosocialne pomoči in svetovanja, pa tudi v gospodarstvu, javnih, zasebnih ali nevladnih organizacijah. Študenti in študentke študijskega programa Psihosocialno svetovanje v športu pri tem poglobljeno razvijajo kompetence za psihosocialno pomoč in svetovanje ljudem, ki se udejstvujejo v športu.

Zgrabite priložnost in se odločite za magistrski študij za psihosocialnega svetovalca. Kjer je volja, tam je pot!

Več informacij lahko najdete tukaj.

Naročnik objave: FUDŠ

Prostovoljstvo – načrtovanje in izvajanje delavnic za Nefiks karierni dan 2024

Nefiks karierni dan bo potekal 18. januarja 2024 na srednjih šolah po celi Sloveniji. Tema letošnjega kariernega dneva je »Moja zelena kariera«, kjer boste spodbujali ozaveščanje o trajnostnih poklicih in zelenih karierah.

Prijavite se zdaj in postanite del Nefiks kariernega dne 2024!

Prostovoljci boste med oktobrom in decembrom soustvarjali interaktivno delavnico (sobo pobega) ter jo v januarju izvedli na sodelujočih šolah. Uvodno izobraževanje za prostovoljce bo potekalo v torek, 26. septembra od 18.00 do 20.00 prek Zoom-a.

Redna srečanja prostovoljcev pa bodo potekala od oktobra do februarja, predvidoma ob torkih ob 18.00 v Mladinskem centru Vič (Tržaška cesta 85, Ljubljana).

Kaj prinaša prostovoljstvo?

Priložnost, da:

 • se naučite ustvarjati izobraževalne sobe pobega in ustvarite zabavno in poučno doživetje za dijake,
 • se naučite o trajnostnih poklicih in zelenih karierah,
 • razvijate kompetence vseživljenjske karierne orientacije,
 • delite svoje znanje in izkušnje z mladimi,
 • se družite z drugimi prostovoljci in naredite nekaj dobrega za skupnost.

Prijave zbirajo do 25. septembra 2023. Več informacij lahko najdete na Nefiksovi strani.

Subvencionirano bivanje študentov – podaljšan rok prijave

Rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo, se zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale ob nedavnih poplavah, podaljšuje do vključno 23. avgusta 2023.

Študenti, prizadeti v nedavni poplavi, so upravičeni do dodatnih 100 točk

Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov v 18. členu vsebuje določbo, ki omogoča, da se študentom, žrtvam naravnih nesreč (kamor prištevamo tudi nedavne poplave), k skupnemu številu točk prišteje dodatnih 100 točk. To velja tudi za tiste študente, ki so prošnjo za sprejem subvencioniranega bivanja že oddali. Ti študentje pristojni pisarni za študentske domove sporočijo, da želijo zaprositi za dodatne točke iz razloga nedavnih poplav in prošnjo dopolnijo.

Rok za oddajo: 23. avgust

Študenti morajo do 23. avgusta 2023 na spletnem portalu eVŠ oddati:

 • prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/24 oziroma
 • prošnjo za sprejem na subvencionirano bivanje v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/24, če želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo.

Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov.

11.951 mest za subvencionirano bivanje

Skupaj je razpisanih 11.951 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4620 in 7331 za podaljšanje bivanja, ter 42 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito.

Višina subvencije med 27,8 in 32€

Višina subvencije v študijskem letu 2023/2024 v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 27,80 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

Več informacij lahko najdete v javnem razpisu.

Vpis na fakultete 2023

Sklepe o rezultatu izbirnega postopka ste kandidati prejeli elektronsko prek portala eVŠ že 20.julija.  Danes pa poteče še rok za pritožbo na sklepe.

Pritožbo je mogoče oddati elektronsko prek omenjenega portala, so v sredo sporočili z ministrstva za visoko šolstvo.

Vpis še do 17. avgusta

Podatki o številu sprejetih kandidatov in omejitvah v prvem prijavnem roku so sicer dostopni na portalu eVŠ. Vpis sprejetih kandidatov pa na visokošolskih zavodih poteka od 24. julija do najkasneje 17. avgusta. O točnih terminih ste kandidati obveščeni s strani visokošolskih zavodov.

Letos 14.524 vlog

Visokošolski zavodi so letos prejeli 14.524 vlog, sprejeli pa so 11.632 kandidatov. Najvišje število točk, več kot 95, so morali zbrati tisti, ki so se vpisali na fakulteto za dizajn, smer vizualne komunikacije ter 94,25 točke tisti, ki ste želeli na akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), smer filmska in televizijska režija.

Drugi prijavi rok

Drugi prijavni rok bo potekal od 21. do 25. avgusta 2023. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 18. avgusta 2023 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb.

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane