Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Zadnji rok za oddajo vloge je 23. september 2022

Pogoj za pridobitev štipendije je med drugimi, da je vlagatelj prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov. Ostale razpisne pogoje lahko najdete v razpisni dokumentaciji.

Vlogo je bilo možno oddati že od 13. junija 2022, rok za oddajo pa se izteka ta petek, 23. septembra 2022.

Vloga tudi preko spleta

V letošnjem letu lahko vlagatelji vlogo za dodelitev štipendije za deficitarne poklice oddate preko pošte, ali pa tudi elektronsko preko portala Moja eUprava.

1000 štipendij po  107,42 EUR mesečno

Vrednost razpisa je 3.675.000,00 EUR, s tem zneskom pa načrtujejo dosego cilja javnega razpisa, t.j. dodelitev 1000 štipendij.

Štipendije za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023

Štipendije za Slovence v zamejstvu

Predmet razpisa je dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2022/2023.

Višina štipendije

Štipendija znaša 214,84 € mesečno. K štipendiji pa se lahko dodelijo tudi dodatki.

Rok prijave je do vključno 30. 9. 2022.

Več informacij in razpisno dokumentacijo poiščite na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Pregled meseca: avgust

Zaključek 2. prijavnega roka

Od 19. do 23. avgusta 2022 je bil odprt drugi prijavni rok za oddajo prijave na še prosta vpisna mesta za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/23.

Štipendije za študente pedagoških študijskih programov

Študentke in študentje pedagoških poklicev ste se lahko do 19. avgusta 2022 prijavijo na Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike v študijskem letu 2022/23.

Subvencionirano bivanje študentov

16. avgust 2022 je bil rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo.

Pomanjkanje postelj v študentskih domovih

V ljubljanskih študentskih domovih se je za bivanje v prihajajočem študijskem letu prijavilo 2000 več študentov od razpoložljivih postelj. Medtem bodo v Mariboru s pripojitvijo Dijaškega doma Maribor Študentski domovi Univerze v Mariboru pridobili dodatnih 232 ležišč.

Erasmus+

Evropska komisija je začela z evalvacijo programa Erasmus+ in vabi posameznike, javne organe, organizacije, podjetja, sindikate idr. k predložitvi mnenja o tem, ali program Erasmus+ deluje, kot je predvideno v pravnih podlagah.

Vse informacije povezane s študijem lahko najdete na našem portalu, pomembne datume pa v rokovnikih (dodiplomski, podiplomski, višješolski).

Zgrabite priložnost za svetlo prihodnost

Ta velja za eno od najhitreje razvijajočih se gospodarskih panog. Dinamičnost svetovne trgovine, nepredvidljive situacije (kot na primer epidemija), ki zahtevajo takojšnjo prilagoditev novonastalim zahtevam kupcev, intenziven tehnološki razvoj, pametne rešitve, avtomatizacija in robotizacija, novi poslovni modeli in najsodobnejše informacijsko-komunikacijske rešitve… Vse to dela logistiko razburljivo, delo logista pa nikoli dolgočasno in rutinsko.

Današnji logist mora biti opremljen s sodobnim znanjem logističnih sistemov ter procesov, predvsem pa mora v času študija pridobiti kompetence 21. stoletja.

Vse to ponujajo na celjski Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, ki je vodilna izobraževalna in znanstvenoraziskovalna institucija s področja logistike v Sloveniji in se lahko pohvali z izjemno zaposljivostjo diplomantov, ki znaša kar 97,73 odstotka (do 25. januarja 2022 je diplomiralo 1.716 študentov in le 39 med njimi jih trenutno išče zaposlitev po podatkih zavoda za zaposlovanje).

V študijskem letu 2022/2023 pričenjajo z izvajanjem popolnoma prenovljenega magistrskega študijskega programa

prof. dr. Maja Fošner

Magistrski študijski program Logistika sistemov je namenjen tistim, ki želijo postati vodilni strokovnjaki s širokim znanjem in okvirji za reševanje izzivov področja ter z razumevanjem kulturnih zahtev, ki jih mednarodno sodelovanje zahteva.

V prvi vrsti diplomanti pridobijo vse kvalifikacije, ki so potrebne, da je neka organizacija odporna na nestanoviten globalen trg in nepredvidljive razmere.

Namenjen je tistim, ki želijo soustvarjati razvoj svetovne logistike, delovati v mednarodnih okoljih in velikih korporacijah ali pa voditi srednja in velika slovenska podjetja.

Prav tako je primeren za tiste, ki si želijo akademske kariere, prenašati znanje na zanamce in ustvarjati nova znanja, rešitve in storitve, ki bodo ključno pripomogle k razvoju različnih področij logistike.

»Prenovljen študijski program je skrbno premišljen in pripravljen v skladu s sodobnimi dognanji s področja logistike. Nadgradili smo tudi izvedbo študija, ki je usmerjena v interaktivno izvedbo, s sodobnim načinom poučevanja in konkretnim vključevanjem v delo v laboratorijih, da se v času študija seznanite z realnimi izzivi okolja in se pripravite na delo v logistiki na strateški ravni«, je poudarila dekanica fakultete prof. dr. Maja Fošner.

Izkoristite izjemne priložnosti, ki jih ponujata logistika in oskrbovalne verige.

Prijava za vpis:

 1. prijavni rok: do 8. septembra 2022
 2. prijavni rok: od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure

Več o študiju na: Znanja za prihodnost! - Odločite se za magistrski študij logistike | Fakulteta za logistiko (um.si)

 

Naočnik objave: Fakulteta za logistiko UM

Objava prostih mest za vpis na fakultete v 2. roku

Za drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe je razpisanih skupaj 8.408 vpisnih mest, in sicer 5.747 mest za redni študij in 2.661 mest za izredni študij:

 • Univerza v Ljubljani: 3.367 vpisnih mest (2.551 rednih in 816 izrednih mest),
 • Univerza v Mariboru: 2.354 vpisnih mest (1.695 rednih in 659 izrednih mest),
 • Univerza na Primorskem: 775 vpisnih mest (601 rednih in 174 izrednih mest),
 • Univerza v Novi Gorici: 218 vpisnih mest (189 za redni in 29 za izredni študij),
 • Univerza v Novem mestu: 273 vpisnih mest (136 za redni in 137 za izredni študij),
 • Nova univerza: 203 vpisnih mest (92 za redni in 111 za izredni študij)
 • javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi: 1.218 vpisnih mest (483 za redni in 735 za izredni študij)

Prijava preko eVŠ

Prijava za vpis poteka preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. V 2. prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

 • kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku
 • kandidati, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov
 • kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta 2022.

Rezultati bodo znani konec septembra

Sklepe o rezultatih bodo kandidati prejeli elektronsko preko portala eVŠ do 21. septembra 2022. Ponovna prijava za zapolnitev še prostih vpisnih mest pa bo potekala od 22. do 23. septembra 2022. 

Več informacij lahko najdete na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030.

Kdo se lahko prijavi?

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Evidenca RO) ali zasebni raziskovalci, ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.

Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 1.000.000,00 EUR.

Možnost prijave in pogoji

Čas trajanja javnega razpisa je do 15. septembra 2022 do 14. ure. Pogoji za prijavo so na voljo na uradni strani Agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije na tej povezavi.

Prijavo je potrebno izpolniti in oddati v tiskani in elektronski obliki.

Srečno!

Rezultati vpisa na fakultete (1. rok)

V prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija za študijsko leto 2022/23 je bilo na 18.790 vpisnih mest oddanih 14.845 prijav za vpis.

Omejitev vpisa za slovenske in EU državljane za študijsko leto 2022/23 ima 89 študijskih programov oziroma smeri  Informacije o posameznih fakultetah in programih lahko najdete v našem iskalniku fakultet, pomembne datume pa v rokovniku vpisov ali pa v spodnjih vrsticah …

Natančne podatke o vpisu na posamezne programe lahko najdete tule.

Ne spreglej teh datumov!

Drugi prijavni rok bo potekal od 19. do 23. avgusta 2022. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 18. avgusta 2022 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb.

Ne zamudite vpisa in srečno!

Rezultati vpisa na višje šole (1. rok)

Od vseh 2.576 prijavljenih kandidatov v prvem prijavnem roku vas je izpolnilo pogoje za vpis 2.060. Od teh pa vas je sprejetih 2.035 kandidatov (98,8 %), zavrnjenih pa 25 (1,2 %).

Letos je od 1584 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujete vpisne pogoje, sprejetih 1.573 ali 99,3 % (lani 98,1 %, predlani 97,4 %); od 476 kandidatov za izredni študij pa 462 ali 97,1 % (lani 100 %, in predlani 100 %).

Omejitve vpisa na treh šolah

Sklep o omejitvi vpisa je bil letos sprejet na treh šolah:

 • Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana (program Medijska produkcija),
 • Šolski center Ljubljana (program Mehatronika) in
 • Višja strokovna šola za ustne higienike Skaldens (program ustni higienik).

Preostala prosta mesta

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 22. avgusta 2022 na spletni strani Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/VPS) in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavite od 25. do 31. avgusta 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/VPS), po pošti ali pa preko elektronskega naslova prijava.vps@sc-celje.si.

Vse pomembne datume lahko najdete tule, dodatne informacije pa na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, delo in šport.

Čestitke in srečno naprej!

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane