Bližata se roka za oddajo prošenj za bivanje v študentskih domovih

Bližata se roka za oddajo prošenj za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja za študente visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2014/2015. Prošnje za sprejem je mogoče oddati do 12. avgusta, tiste za podaljšanje bivanja pa do 20-ega, oddati jo je pa potrebno preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

V vseh visokošolskih središčih je študentom na voljo skupaj 14.561 prostih mest, od tega 5494 mest za sprejem in 9067 mest za podaljšanje bivanja. V javnih študentskih domovih je na voljo 10.804 postelj, v zasebnih 799, v dijaških domovih 1350 ter pri zasebnikih 1608.

Več informacij...

Omejitve 1. roka vpisa na fakultete 2014/2015

Znano je število sprejetih v 1. prijavnem roku vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2014/2015 ter seveda omejitve vpisa za programe z večjim številom prijavljenih, kot je bilo razpisanih mest.

Število sprejetih in omejitve vpisa

Število razpisanih mest za 2. prijavni rok pa bo znano 21. avgusta, prijavo pa bo mogoče oddati od naslednjega dne in vse do 29. avgusta. Več pa v rokovniku za vpis!

Drugi poziv za dodelitev izredne denarne pomoči študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, razpisuje nepovratno denarno pomoč, ki je namenjena študentom in s katero želijo reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom ter s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Posameznemu prosilcu se lahko dodeli denarna pomoč v enkratnem znesku v vrednosti od 450 do 850€. Do nje so upravičeni študentje, ki so v hujši socialni stiski in jim bo ta denarna pomoč pomagala pri razreševanju socialne stiske ter izpolnjujejo enega od naslednjih splošnih pogojev:

 • Imajo status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, ali
 • so prvo leto brez statusa študenta in so vpisani na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

Študenti lahko oddajo vlogo kadarkoli v času trajanja poziva.

Več o razpisu in prijavi

Itak Ven Festival Edition

Letošnje počitnice bodo ritmične, Itak Ven Festival Edition odpelje 10. julija!

Poletne počitnice so tu! Prijavi se za brezplačni obisk glasbenih festivalov Exit, New Yorker Fresh Island ali Schengenfest. Izbrali bomo ekipo treh ali štirih prijateljev, ki nam bodo v svoji prijavi pokazali največjo željo za odhod na pot z Itak Venom. Seveda je z leta 1976 ostala le nezamenljiva oblika Volkswagna T2, vse ostalo, vključno z zvočnim sistemom, navigacijo, unikatno poslikavo pa je seveda povsem novo.

Itak Ven Festival Edition #01 Itak Ven Festival Edition #02 Itak Ven Festival Edition #03

Itak Ven Festival Edition bo letos na obisk festivalov popeljal nove ekipe Itakovcev, stare od 18. do 31. let. Pustolovščina za družbo treh ali štirih vključuje brezplačne vstopnice za festival, prenočišče ali kampiranje in povrnjene stroške prevoza. Prijave so preproste in potekajo tukaj.

Itakovci bodo seveda imeli precej besed pri končnem izgledu Vena, saj lahko glasujejo o njegovi poslikavi, izbiri opreme, ki jo bodo potniki prejeli ob začetku poti ter izbiri komada za Itak Ven playlisto.

Itak Ven Festival Edition bo tudi vključen v pobudo proti sovražnemu govoru na spletu #MocBesed, saj bodo ekipe na festivalih dobile zabavne naloge povezane z dvigom kakovosti medvrstniškega komuniciranja.

Zoisove štipendije za 2014/2015

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil javna poziva za dodelitev in podaljšanje prejemanja Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.

Za dodelitev Zoisove štipendije so se z uveljavitvijo novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je začel veljati s 1.1.2014 ter pravilniki, sprejetimi na njegovi podlagi, pravila nekoliko spremenila. Vlagatelji morajo poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še izjemni dosežek in ustrezen šolski ali študijski uspeh, ki so ga dosegli v predhodnem šolskem oziroma študijskem letu izobraževanja pred 2014/2015 in sicer ali zlato maturo v Republiki Sloveniji ali uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji ali ustrezno povprečno oceno.

Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije pa morajo štipendisti poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še izpolnjevanje vsaj enega izmed pogojev: ustrezna povprečna ocena iz šolskega oziroma študijskega leta 2013/2014 ali uvrstitev med najboljših 5 % študentov oziroma dijakov v v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014 ali izjemni dosežek dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.

Vlogo s potrebnimi dokazili je potrebno poslati po pošti priporočeno ali vložiti osebno na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
Rok za oddajo vloge je 5. september 2014 za dijake ter 8. oktober 2014 za študente.

Več o Zoisovih štipendijah...

Mednarodni obvestilnik Zveze ŠKIS

Mednarodni odbor Zveze ŠKIS se zaveda pomena izkušenj in znanj, ki jih mladi lahko prejmejo v tujini in pri sodelovanju s tujino. Zato so pripravili spletno stran, kjer zbirajo relevantne informacije z mednarodnega področja o:

 • štipendijah v tujini,
 • mednarodnih razpisih,
 • natečajih,
 • mednarodnih konferencah,
 • srečanjih,
 • izmenjavah,
 • mladinskih treningih v tujini,
 • možnostih za študij v tujini ter
 • praksah in pripravništvih.

Vabljeni k ogledu na mednarodniskis.blogspot.com.

Projekt Lažje zaposljiv.si

Vstopaš na trg delovne sile in opažaš, da delodajalci prevelikokrat cenijo in upoštevajo samo formalno pridobljene delovne izkušnje in znanje? Se ti dozdeva, da se pozablja in ne ceni socialnih, državljanskih in drugih kompetenc posameznika ter seveda njegovega neformalno pridobljenega znanja? Se na trgu vedno večkrat omenjajo socialne, državljanske in osebnostne kompetence ob tem pa nam jih nikjer formalno ne priznavajo?

Prav zato si v Zavodu Mepi želijo vzpostaviti program oziroma model Lažje zaposljiv.si, preko katerega si bodo prizadevali vzpostaviti kakovosten dialog med mladimi in delodajalci, predvsem pa uspešno pridobivati, priznavati in ovrednotiti socialne, državljanske in druge kompetence ter seveda neformalno pridobljeno znanje.

Soustvarjalec programa si lahko tudi ti in če se jim želiš pridružiti, se udeleži kratke predstavitve samega projekta, ki bo v ponedeljek, 16. junija 2014, ob 17.uri v veliki sejni sobi v pritličju stavbe na Linhartovi ulici 13 v Ljubljani.

Prijave za udeležbo na predstavitvi se zbirajo do nedelje, 15.6.2014 na email deja@mepi.info, kamor lahko nasloviš tudi vsa vprašanja o projektu.

Podrobnosti in potrebne informacije o programu

Razpis za študentske domove 2014/2015

Izšel je razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2014/2015.

Študentom je v študentskih domovih v Ljubljani na voljo 7452 ležišč, v Mariboru 2867, v Kranju 259 ter v študentskih domovih Univerze na Primorskem še 226 ležišč. Obenem pa so ležišča na voljo tudi v zasebnih študentskih domovih ter dijaških domovih, ki sprejemajo študente.

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje je potrebno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ ter jo podpisati z digitalnim potrdilom ali pa natisnjeno in podpisano poslati po pošti.

Rok za oddajo prošnje za sprejem je 12. avgust, za oddajo prošnje za podaljšanje pa 20. avgust 2014.
Pisarne za študentske domove pa bodo do 12. septembra 2014 na spletnem portalu eVŠ objavile informativno prednostno listo za vselitev.

Besedilo razpisa

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane