Univerza na Primorskem

Pedagoška fakulteta Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Dodiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Predšolska vzgoja (Koper) (enopredmetni) B1-VSŠ
2 Predšolska vzgoja (Ptuj) (enopredmetni) B1-VSŠ
3 Predšolska vzgoja (Škofja Loka) (enopredmetni) B1-VSŠ
4 Pedagogika (enopredmetni) B1-UNI
5 Razredni pouk (enopredmetni) B1-UNI
6 Socialna pedagogika (enopredmetni) B1-UNI

Podiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Geografija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
2 Inkluzivna pedagogika (enopredmetni) B2-MAG
3 Inkluzivna pedagogika (Ptuj) (enopredmetni) B2-MAG
4 Italijanistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
5 Izobraževanje odraslih in razvoj kariere (enopredmetni) B2-MAG
6 Razredni pouk (enopredmetni) B2-MAG
7 Slovenistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
8 Socialna pedagogika (enopredmetni) B2-MAG
9 Zgodnje učenje (enopredmetni) B2-MAG
10 Zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
11 Edukacijske vede (enopredmetni) B3-DR
12 Zgodnje učenje in poučevanje (enopredmetni) B3-DR
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
  • Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program
  • © Študentski.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane