Zgrabite priložnost za svetlo prihodnost

Ta velja za eno od najhitreje razvijajočih se gospodarskih panog. Dinamičnost svetovne trgovine, nepredvidljive situacije (kot na primer epidemija), ki zahtevajo takojšnjo prilagoditev novonastalim zahtevam kupcev, intenziven tehnološki razvoj, pametne rešitve, avtomatizacija in robotizacija, novi poslovni modeli in najsodobnejše informacijsko-komunikacijske rešitve… Vse to dela logistiko razburljivo, delo logista pa nikoli dolgočasno in rutinsko.

Današnji logist mora biti opremljen s sodobnim znanjem logističnih sistemov ter procesov, predvsem pa mora v času študija pridobiti kompetence 21. stoletja.

Vse to ponujajo na celjski Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, ki je vodilna izobraževalna in znanstvenoraziskovalna institucija s področja logistike v Sloveniji in se lahko pohvali z izjemno zaposljivostjo diplomantov, ki znaša kar 97,73 odstotka (do 25. januarja 2022 je diplomiralo 1.716 študentov in le 39 med njimi jih trenutno išče zaposlitev po podatkih zavoda za zaposlovanje).

V študijskem letu 2022/2023 pričenjajo z izvajanjem popolnoma prenovljenega magistrskega študijskega programa

prof. dr. Maja Fošner

Magistrski študijski program Logistika sistemov je namenjen tistim, ki želijo postati vodilni strokovnjaki s širokim znanjem in okvirji za reševanje izzivov področja ter z razumevanjem kulturnih zahtev, ki jih mednarodno sodelovanje zahteva.

V prvi vrsti diplomanti pridobijo vse kvalifikacije, ki so potrebne, da je neka organizacija odporna na nestanoviten globalen trg in nepredvidljive razmere.

Namenjen je tistim, ki želijo soustvarjati razvoj svetovne logistike, delovati v mednarodnih okoljih in velikih korporacijah ali pa voditi srednja in velika slovenska podjetja.

Prav tako je primeren za tiste, ki si želijo akademske kariere, prenašati znanje na zanamce in ustvarjati nova znanja, rešitve in storitve, ki bodo ključno pripomogle k razvoju različnih področij logistike.

»Prenovljen študijski program je skrbno premišljen in pripravljen v skladu s sodobnimi dognanji s področja logistike. Nadgradili smo tudi izvedbo študija, ki je usmerjena v interaktivno izvedbo, s sodobnim načinom poučevanja in konkretnim vključevanjem v delo v laboratorijih, da se v času študija seznanite z realnimi izzivi okolja in se pripravite na delo v logistiki na strateški ravni«, je poudarila dekanica fakultete prof. dr. Maja Fošner.

Izkoristite izjemne priložnosti, ki jih ponujata logistika in oskrbovalne verige.

Prijava za vpis:

 1. prijavni rok: do 8. septembra 2022
 2. prijavni rok: od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure

Več o študiju na: Znanja za prihodnost! - Odločite se za magistrski študij logistike | Fakulteta za logistiko (um.si)

 

Naočnik objave: Fakulteta za logistiko UM

Objava prostih mest za vpis na fakultete v 2. roku

Za drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe je razpisanih skupaj 8.408 vpisnih mest, in sicer 5.747 mest za redni študij in 2.661 mest za izredni študij:

 • Univerza v Ljubljani: 3.367 vpisnih mest (2.551 rednih in 816 izrednih mest),
 • Univerza v Mariboru: 2.354 vpisnih mest (1.695 rednih in 659 izrednih mest),
 • Univerza na Primorskem: 775 vpisnih mest (601 rednih in 174 izrednih mest),
 • Univerza v Novi Gorici: 218 vpisnih mest (189 za redni in 29 za izredni študij),
 • Univerza v Novem mestu: 273 vpisnih mest (136 za redni in 137 za izredni študij),
 • Nova univerza: 203 vpisnih mest (92 za redni in 111 za izredni študij)
 • javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi: 1.218 vpisnih mest (483 za redni in 735 za izredni študij)

Prijava preko eVŠ

Prijava za vpis poteka preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. V 2. prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

 • kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku
 • kandidati, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov
 • kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta 2022.

Rezultati bodo znani konec septembra

Sklepe o rezultatih bodo kandidati prejeli elektronsko preko portala eVŠ do 21. septembra 2022. Ponovna prijava za zapolnitev še prostih vpisnih mest pa bo potekala od 22. do 23. septembra 2022. 

Več informacij lahko najdete na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030.

Kdo se lahko prijavi?

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Evidenca RO) ali zasebni raziskovalci, ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.

Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 1.000.000,00 EUR.

Možnost prijave in pogoji

Čas trajanja javnega razpisa je do 15. septembra 2022 do 14. ure. Pogoji za prijavo so na voljo na uradni strani Agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije na tej povezavi.

Prijavo je potrebno izpolniti in oddati v tiskani in elektronski obliki.

Srečno!

Rezultati vpisa na fakultete (1. rok)

V prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija za študijsko leto 2022/23 je bilo na 18.790 vpisnih mest oddanih 14.845 prijav za vpis.

Omejitev vpisa za slovenske in EU državljane za študijsko leto 2022/23 ima 89 študijskih programov oziroma smeri  Informacije o posameznih fakultetah in programih lahko najdete v našem iskalniku fakultet, pomembne datume pa v rokovniku vpisov ali pa v spodnjih vrsticah …

Natančne podatke o vpisu na posamezne programe lahko najdete tule.

Ne spreglej teh datumov!

Drugi prijavni rok bo potekal od 19. do 23. avgusta 2022. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 18. avgusta 2022 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb.

Ne zamudite vpisa in srečno!

Rezultati vpisa na višje šole (1. rok)

Od vseh 2.576 prijavljenih kandidatov v prvem prijavnem roku vas je izpolnilo pogoje za vpis 2.060. Od teh pa vas je sprejetih 2.035 kandidatov (98,8 %), zavrnjenih pa 25 (1,2 %).

Letos je od 1584 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujete vpisne pogoje, sprejetih 1.573 ali 99,3 % (lani 98,1 %, predlani 97,4 %); od 476 kandidatov za izredni študij pa 462 ali 97,1 % (lani 100 %, in predlani 100 %).

Omejitve vpisa na treh šolah

Sklep o omejitvi vpisa je bil letos sprejet na treh šolah:

 • Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana (program Medijska produkcija),
 • Šolski center Ljubljana (program Mehatronika) in
 • Višja strokovna šola za ustne higienike Skaldens (program ustni higienik).

Preostala prosta mesta

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 22. avgusta 2022 na spletni strani Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/VPS) in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavite od 25. do 31. avgusta 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/VPS), po pošti ali pa preko elektronskega naslova prijava.vps@sc-celje.si.

Vse pomembne datume lahko najdete tule, dodatne informacije pa na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, delo in šport.

Čestitke in srečno naprej!

3. razpis za Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani, vključno s članicami, vlaga v pravno varstvo intelektualne lastnine (predvsem patentiranje) precejšnja sredstva. Ker pa so te tehnologije na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti, so lahko manj zanimive za industrijske partnerje. Z namenom lajšanja komercializacije tehnologij je Univerza vzpostavila Inovacijski sklad. Prijavijo se lahko tako tehnološki in netehnološki projekti.

Inovacijski sklad za razvojne projekte

Projektom na področju prenosa znanja, ki jim do sklenitve licenčne/prodajne pogodbe/pogodbe o skupnem razvoju ali prijave na večji razpis za preverbo koncepta manjka:

 • študija izvedljivosti ali
 • raziskava trga ali
 • delujoči prototip ali
 • potrditev delovanja tehnologije v industrijskem/kliničnem okolju ali
 • vzpostavitev odnosov z relevantnimi podjetji.

Od 5.000 do 25.000 evrov

Posamezni projekt lahko pridobi od 5.000 do 25.000 evrov sredstev, s katerimi lahko krije stroške dela novih sodelavcev, stroške materiala, zunanje stroške, stroške opreme, udeležbo na sejmih in DDV.

Več informacij poiščite na uradni spletni strani.

Objavljen je razpis za Zoisovo štipendijo

Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še niso bili upravičeni do Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Pogoji za pridobitev

Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

• izkazati vsaj en ustrezen izjemni dosežek in hkrati

• ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku ter so povzeti tudi v javnem razpisu.

Višina štipendije

Mesečni prejemek štipendije znaša 150,38€, oziroma 300,77€ za tujino, pri čemer sta možna dodatka za bivanje (v višini 85,93€) in za štipendiste s posebnimi potrebami (v višini 53,71€).

Časa za oddajo še 91 dni

Vlogo lahko oddate do 10.10.2022 oziroma še naslednjih 91 dni. Oddaja vloge je mogoče preko pošte, skupaj z vsemi dokazili. Po novem pa lahko v letošnjem letu vlogo oddate tudi elektronsko preko portala Moja eUprava.

Karierni tabor Univerze v Ljubljani

Namen delavnic je krepitev svojih socialnih, komunikacijskih in računalniških kompetenc. V kariernem centru UL pa vse študente nagovarjajo k sodelovanju: “Kakovostne delavnice z izbranimi strokovnjaki vam prinašajo znanja, s katerimi izboljšujete svojo zaposljivost.”

Začetek poletja naj bo produktiven

Delavnice bodo potekale med 4. in 8. julijem 2022 in bd za študente UL brezplačne. Vse kar potrebujete za prijavo je vaša študentska digitalna identiteta UL – prijavo pa lahko opravite preko POPR-a.

Poletne delavnice

Izvedeni bodo tečaji z različnimi tematikami in različnih dolžin:

 • Snemanje in montaža videov z gsm (5 ped. ur)
 • 10urni tečaj Excel napredni
 • Protokol in bonton (4 ped. ure)
 • Psihološki dejavniki uspeha v življenju in pri študiju (3 ped. ure)
 • Okrepitev pisnega komuniciranja (3 ped. ure)
 • Tehnika pogajanj (4 ped. ure)
 • 12urni tečaj Adobe Illustrator

Ne zamudite priložnosti za nova znanja in poznanstva! Več informacij o posameznih delavnicah najdete na tej povezavi.

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane