Število prijav in omejitve za vpis v višje šole 2021/2022

Če ste v letošnjem letu oddali prijavo za vpis v višješolske študijske programe ste zagotovo na trnih, kajne? Na 4.470 razpisanih mest za redni študij se je prijavilo 2.133 kandidatov, na 8.715 mest za izredni pa 518. Preverite, koliko sovrstnikov je vpisanih v vaš program in ali je tam tudi omejitev - podatke lahko najdete na strani višješolske prijavne službe ali strani skupnosti višjih strokovnih šol

Kaj vas čaka naprej?

Višje strokovne šole bodo kandidate do 15. junija 2021 obvestile o rokih za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. Na podlagi rezultatov splošne in poklicne mature bodo posamezni zavodi opravili izbirni postopek ter ga zaključili do 21. julija 2021. 20. avgusta 2021 bo že potekal vpis za sprejete kandidate, obenem pa bodo objavljena še preostala prosta mesta.

Ostale pomembne datume lahko najdete v rokovniku za vpis v višje šole.

Srečno!

S certifikatom je pot do zaposlitve lažja

Microsoft je objavil, da je v okviru svoje svetovne pobude za usposabljanje, ki jo je predstavil lani junija, pomagal pridobiti nova digitalna znanja že več kot 30 milijonom ljudi. Milijoni ljudi, od tovarniških delavcev, prodajalcev do voznikov tovornjakov, so se med pandemijo odločili za spletne izobraževalne tečaje GitHuba, LinkedIna in Microsofta, da bi se pripravili na delovne naloge, ki so najbolj iskane. Ponudba brezplačnih izobraževanj je naletela na dober odziv tudi v Sloveniji, saj je doslej znanje nabiralo že tudi skoraj 18.000 Slovenk in Slovencev.

Pridobite lahko znanja za poklice, za katera je bilo po podatkih LinkedIna lansko leto na svetu razpisanih največ prostih mest in so v zadnjih štirih letih beležila stabilno rast:

 • Razvijalec programske opreme
 • Prodajni predstavnik
 • Vodja projektov
 • IT-administrator
 • Strokovnjak za storitve za stranke
 • Strokovnjak za digitalni marketing
 • Strokovnjak za IT-podporo/podporo strankam
 • Podatkovni analitik
 • Finančni analitik
 • Grafični oblikovalec

Ponudba brezplačnih izobraževanj je na voljo do 31. decembra 2021. Programi so med drugim na voljo v angleškem, francoskem, španskem in nemškem jeziku. Temeljijo na samostojnem učenju, hitrost in čas učenja pa si je mogoče prilagoditi svojim željam in zmožnostim.

Svetovno Microsoftovo pobudo dopolnjuje še slovenska, poimenovana Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti, z brezplačnimi izobraževanji za ključna digitalna znanja.

Na voljo so štirje brezplačni učni programi:

 • Podatkovna analiza, ki vključuje osnove vizualizacije podatkov, znanja o delu s platformo Microsoft Power BI in druga temeljna znanja za uporabo podatkov na kateremkoli področju.
 • Poslovna analiza z znanji o učinkovitem delu s podatki (vizualizacija in analiza podatkov), osnovah računalništva v oblaku in uporabi le-tega pri poslovnem razvoju.
 • Razvoj aplikacij z znanji za razvoj aplikacij, s katerimi je mogoče poenostaviti, spremeniti in avtomatizirati poslovne postopke.
 • Programski razvoj z malo ali brez kode, ki vključuje znanja o načrtovanju programske opreme in sistemov ter o razvoju in preizkušanju programskih rešitev.

Certifikati niso več nujnost zgolj za IT-poklice

Ob uspešnem zaključku omenjenih izobraževanj bodo udeleženci pridobili potrdilo o opravljenem izobraževanju, prav tako se bodo lahko odločili za nadaljevanje učenja s pripravo za pridobitev Microsoftovega certifikata. Iskalcem zaposlitve, ki bodo lahko izkazali, da so izgubili službo ali bili poslani na čakanje na delo zaradi pandemije, in študentom z aktivnim statusom so Microsoftovi certifikati na voljo po posebej ugodni ceni – samo 15 USD. Svetovno priznan Microsoftov certifikat pomembno dopolni vsak življenjepis in olajša iskanje prave zaposlitve.

S pridobljenim certifikatom je pot do nove ali boljše zaposlitve lažja, saj lahko z njimi delodajalcem na preprost način dokažemo svoje znanje in spretnosti. Različne raziskave, kot je poročilo 2018 Pearson VUE, namreč kažejo, da so recimo razvijalci, ki so uspešno pridobili Microsoftov certifikat, bolj storilni in se uspešneje lotevajo bolj zapletenih nalog. Prav tako zaslužijo več kot sodelavci brez certifikata in dlje zadržijo svoje delovno mesto.

A Microsoftovi certifikati niso namenjeni več samo IT-strokovnjakom, vse pomembnejšo vlogo imajo tudi v številnih poklicih, ki zaradi digitalnih preobrazb zahtevajo večjo tehnološko usposobljenost, kot so prodajniki in tržniki, skrbniki blagovnih znamk, podatkovni in poslovni analitiki ter mnogi drugi.

 

Naročnik objave: Microsoft Slovenija

Sproščanje ukrepov: odpiranje visokošolskih zavodov in študentskih domov

Vlada Republike Slovenije je sporočila, da se z načrtnim sproščanjem, v ponedeljek, 26. aprila 2021, odpirajo visokošolski zavodi in študentski domovi. V prvi vrsti je šolanje v živo namenjeno tistemu delu študijskega procesa, ki se težko izvaja na daljavo. V to sodijo laboratorijske vaje, seminarji, terenske vaje, delo v simulatorjih, delo v studiu in ateljejih, idr. 

Še vedno je razglašena epidemija, kar pomeni, da je potrebno upoštevati priporočila NIJZ. Zadostna razdalja, zaščitne maske, prezračevanje so glavna vodila za šolanje v živo. Kljub sproščanju ukrepov pa vlada priporoča izvajanje hibridnega modela, ki je kombinacija študija v živo in na daljavo. 

Tedensko testiranje je obvezno za zaposlene, priporočljivo pa je tudi za študente. S prihodnjim tednom se odpirajo tudi študentski domovi. Še ena spodbudna novica pa je tudi, da bo s ponedeljkom, 26. aprila 2021, dovoljena tudi športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih v zunanjih ali notranjih prostorih.

Vse ostale pomembne informacije o šolanju boste študenti prejeli preko svojih matičnih fakultet in od študentskih domov. Pa ne pozabite se tudi malo razmigati! :)

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v akademskem okolju

Na Univerzi v Ljubljani so v začetku aprila organizirali okroglo mizo na temo prepoznavanja in preprečevanja nasilja v akademskem okolju. Ob tem so poudarili pomen pravočasnega odkrivanja in primernega razreševanja konfliktov ter zavezovanje k spoštovanju dostojanstva posameznikov.

Kaj je nasilje?

Vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, prekomerno posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali drugače sovražno okolje, je nesprejemljivo in ga lahko razumemo kot neke vrste nasilje.

Čeprav prepoznavamo tri glavne oblike nasilja, je vsem skupna ena stvar - očitno negativno vedenje ali ravnanje, usmerjeno proti posamezniku, z namenom ali učinkom povzročiti fizično, psihološko, spolno ali ekonomsko škodo:

 1. Nadlegovanje je vedenje, povezano z osebno okoliščino.
 2. Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave.
 3. Trpinčenje je vsako ponavljajoče se ali sistematično očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje.

Učinek ali namen vseh vrst nasilja je prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje. Ob tem je potrebno zavedanje, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oz. povzročiteljica in nikoli žrtev!

Se je kdaj zgodilo tudi vam?

Če doživljate nasilje in potrebujete pomoč se za seznam virov pomoči obrnite na Društvo za nenasilno komunikacijo. Za žrtve spolnega nasilja pa informacije in pomoč ponuja združenje Moč.

Več informacij o prepoznavanju nasilja in njegovem preprečevanju najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Znanje za poklice z največ prostimi delovnimi mesti

Microsoft je objavil, da je v okviru svoje svetovne pobude za usposabljanje, ki jo je predstavil lani junija, pomagal pridobiti nova digitalna znanja že več kot 30 milijonom ljudi. Milijoni ljudi, od tovarniških delavcev, prodajalcev do voznikov tovornjakov, so se med pandemijo odločili za spletne izobraževalne tečaje GitHuba, LinkedIna in Microsofta, da bi se pripravili na delovne naloge, ki so najbolj iskane. Ponudba brezplačnih izobraževanj je naletela na dober odziv tudi v Sloveniji, saj je doslej znanje nabiralo že tudi skoraj 18.000 Slovenk in Slovencev.

Pridobite lahko znanja za poklice, za katera je bilo po podatkih LinkedIna lansko leto na svetu razpisanih največ prostih mest in so v zadnjih štirih letih beležila stabilno rast:

 • Razvijalec programske opreme

 • Prodajni predstavnik

 • Vodja projektov

 • IT-administrator

 • Strokovnjak za storitve za stranke

 • Strokovnjak za digitalni marketing

 • Strokovnjak za IT-podporo/podporo strankam

 • Podatkovni analitik

 • Finančni analitik

 • Grafični oblikovalec

Ponudba brezplačnih izobraževanj je na voljo do 31. decembra 2021. Programi so med drugim na voljo v angleškem, francoskem, španskem in nemškem jeziku. Temeljijo na samostojnem učenju, hitrost in čas učenja pa si je mogoče prilagoditi svojim željam in zmožnostim. 

Domača pobuda prinaša še dodatna spletna predavanja

Svetovno pobudo dopolnjuje še slovenska, poimenovana Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti, z brezplačnimi izobraževanji za ključna digitalna znanja. 

Na voljo so štirje brezplačni učni programi:

 • Podatkovna analiza, ki vključuje osnove vizualizacije podatkov, znanja o delu s platformo Microsoft Power BI in druga temeljna znanja za uporabo podatkov na kateremkoli področju.

 • Poslovna analiza z znanji o učinkovitem delu s podatki (vizualizacija in analiza podatkov), osnovah računalništva v oblaku in uporabi le-tega pri poslovnem razvoju.

 • Razvoj aplikacij z znanji za razvoj aplikacij, s katerimi je mogoče poenostaviti, spremeniti in avtomatizirati poslovne postopke.

 • Programski razvoj z malo ali brez kode, ki vključuje znanja o načrtovanju programske opreme in sistemov ter o razvoju in preizkušanju programskih rešitev.

Njihova pomembna prednost pred podobnimi izobraževanji je med drugim tudi več kot 30 različnih spletnih predavanj, na katerih bo mogoče pridobiti tako pomembne mehke veščine in koristne informacije o razmerah na slovenskem trgu dela kot tudi praktične izkušnje in nasvete za učinkovito uporabo sodobnih digitalnih orodij pri delu. 

Ob uspešnem zaključku bodo udeleženci pridobili potrdilo o opravljenem izobraževanju, prav tako se bodo lahko odločili za nadaljevanje učenja s pripravo za pridobitev Microsoftovega certifikata. Iskalcem zaposlitve, ki bodo lahko izkazali, da so izgubili službo ali bili poslani na čakanje na delo zaradi pandemije, in študentom z aktivnim statusom so Microsoftovi certifikati na voljo po posebej ugodni ceni – samo 15 USD. Svetovno priznan Microsoftov certifikat pomembno dopolni vsak življenjepis in olajša iskanje prave zaposlitve.

 

Naročnik objave: Microsoft Slovenija

Fotografski natečaj Zveze EUTOPIA: pridruži se našemu potovanju

V obdobju  #koronapandemije vas verjetno velika večina dela in študira od doma, kajne? Uredili ste si delovno-študijski kotiček ter vsak dan mimo zapiskov in računalnika opazujete isti razgled. Kakšen se vam zdi? Zagotovo precej navaden. Ampak nekomu drugemu bi bil pa morda prav poseben.

Kakšen je tvoj svet?

Zveza Eutopia zato v znak praznovanja tedna Zveze EUTOPIA organizira fotografski natečaj, kjer vas vzpodbujajo, da fotografirate svoje vsakodnevno življenje; ulico, kjer živite, kar vidite na poti v trgovino ali med sprehajanjem psa, kar opazite skozi okno, preden zjutraj vklopite računalnik. S tem boste omogočili drugim, da se podajo na vizualno popotovanje po krajih, ki sestavljajo Zvezo. »Morda nam podrobnosti, ki jih opazimo, ne glede na to, kje na svetu smo, pomagajo videti stvari, ki so nam skupne, “ še pravijo na zvezi.

Natečaj je odprt do 15. aprila 2021

Svoje fotografije lahko pošljete do četrtka, 15. aprila, do 16.59 (po srednjeevropskem času), na eutopia@gu.se in omogočite drugim, da vidijo zunanjost vašega sveta.

Fotografiji pripišite svoje ime in kraj (Ljubljana, Maribor ...) ter stavek ali dva, ki fotografijo opisujeta. Zmagovalke in zmagovalci bodo objavljeni zadnji dan tedna Zveze EUTOPIA, tj. v petek, 16. aprila. Ste za?

Več informacij lahko najdete na strani Univerze v Ljubljani.

Znano število prijav za vpis na dodiplomske študijske programe 2021/22

Po podatkih Visokošolske prijavne službe je za študijsko leto 2021/2022 na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem, Univerzi v Novi Gorici, Univerzi v Novem mestu, Novi univerzi ter javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih razpisanih 17.547 mest. Od tega 14.814 za redni ter 2.733 za izredni študij. Prijav na razpoložljiva mesta je bilo manj, t.j. 15.279, od tega 14.565 za redni ter 714 za izredni študij.

Kljub temu so nekatere fakultete predpisale omejitve, saj so nekateri njihovi študijski programi prejeli več prijav kot je bilo razpisanih mest. Glede na 1. željo ima letos omejitev vpisa 96 študijskih programov (lani 92). Poglej na naš seznam visokošolskih programov in preveri, ali bo imel tvoj izbrani program omejitev ali ne.

Vpis za sprejete v 1. roku bo potekal na visokošolskih zavodih od 2. do 17. avgusta 2021. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 19. avgusta 2021 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb, možnost vpisa pa boste imeli od 20. do 27. avgusta 2021

Želimo vam uspešen vpis na želen program!

Literarni natečaj: "Ali govoriš emojščino?"

Emotikoni so digitalni piktogrami, ki predstavljajo vsakdanje predmete ali pojme. Danes emotikone uporabljamo v vsakdanji pisni komunikaciji. Posamezen simbol predstavlja določen pomen, združevanje več emotikonov pa predstavlja bolj zapletene misli. 

MKC Maribor in Slovenski dnevi knjige razpisujeta literarni natečaj "Ali govoriš emojščino?". Nagradni natečaj, ki poteka že 6. leto, je namenjen vsem mladim, starim od 15 do 29 let. Naloga za tekmovalce je, da napišejo najboljši možni prevod iz simbolnega jezika emoji v slovenščino. Najbolj drzni in uspešni bodo predstavljeni na Facebookovi strani MKC in Dnevi knjige v Mariboru. 

Sodelujoči lahko sodelujejo s samo enim prevodom, ki ga je treba oddati najkasneje do ponedeljka, 10. maja 2021. Zmagovalec natečaja bo razglašen na knjižnem sejmu festival 24. slovenski dnevi knjige v Mariboru in bo prejel 100 evrov bruto.

Kako emotikone vidiš in jih interpretiraš ti? 

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane