Delovni preizkus za mlade 2015

Delovni preizkus za mlade 2015 je program, namenjen mladim brezposelnim starim do vključno 29 let ozitoma pred dopolnjenim 30. letom starosti. Izvaja ga Zavod za zaposlovanje RS.

Mladi lahko s pomočjo programa na konkretnem delovnem mestu ob podpori mentorja preizkusite svoja znanja, pridobite nove veščine, navade in spretnosti. Omogoča vam, da se vključite v pravo delovno okolje in si povečate možnosti za zaposlitev. Vsak udeleženec tudi prejme dodatek za aktivnost in za prevoz.

Morda pa programom najdete svojo novo zaposlitev. Izkoristite priložnost za predstavitev svojim morda bodočim delodajalcem!

Več o programu...

Natečaj: Tako podobni, tako različni, tako evropski.

Generalni direktorat Evropske komisije za širitev trenutno izvaja vseevropski natečaj za najboljši pisni izdelek na temo širitve EU: "Tako podobni, tako različni, tako evropski". Namenjen je mladim med 18. in 25. letom.

Natečaj sodelujočim ponuja dve vprašanji, v članku z do 1.000 besedami pa lahko odgovorite na eno ali obe:

  • Kakšne so vaše izkušnje z razširjeno Evropsko unijo?
  • Kako se lahko razširjena Evropska unija spoprime z izzivi prihodnosti?

Iz vsake sodelujoče države bo izbran en zmagovalec. Vsi nacionalni zmagovalci bodo povabljeni na tridnevni študijski obisk v Bruselj. Njihovi prispevki bodo objavljeni na spletni strani Evropske komisije in bodo na voljo za objavo v vodilnih nacionalnih medijih, slovenski zmagovalni prispevek bo objavljen v časniku Delo.

Rok za prijavo se hitro približuje – 27. februar 2015 ob 12.00 po srednjeevropskem času!

Če potrebujete dodatne informacije in elektronski obrazec za prijavo, obiščite spletno mesto natečaja. Tam boste prav tako dobili več informacij o pravilih, merilih za izpolnjevanje pogojev in ocenjevanje, spletnih orodjih in praktičnih podrobnostih glede načina prijave.

Razpis za vpis v višje šole 2015/2016

V začetku februarja je izšel Razpis za vpis v višje šole 2015/2016. Prinaša nekaj malega novih študijskih programov, predvsem izrednih, in eno novo višjo šolo drugače je pa število vpisnih mest v večini primerov enako prejšnjim letom.

Prijavni rok se bo pričel čez en teden, natančeje 24. februarja, in bo trajal do 7. marca 2015. Prijavo bo potrebno oddati z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Nato pa natisnjeno in podpisano prijavo potrebno pošlati s priporočeno pošto na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, in sicer najkasneje do 9. marca 2015.

Oglejte si vpisni rokovnik, podrobnejše informacije o vpisnem postopku ter seveda prosta mesta.

Rezultati za pridobitev Zoisove štipendije za študente

V šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 je sklad podelil preko 1.500 novih Zoisovih štipendij dijakom in študentom.

Zadnjo skupino vlagateljev za pridobitev Zoisove štipendije sestavljajo študenti višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija ter študenti magistrskega študija. Za dodelitev Zoisove štipendije so morali ti vlagatelji izkazati izpolnjevanje splošnih pogojev:

  • povprečno oceno vsaj 8,50 v preteklem študijskem letu in
  • vsaj en ustrezni izjemni dosežek.

Zoisovo štipendijo je tako pridobilo 73 študentov višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija ter študentov magistrskega študija, ki so se pridružili preko 1.450 dijakom in študentom, ki so z letošnjim šolskim oziroma študijskim letom že pridobili Zoisovo štipendijo po novem zakonu o štipendiranju.

Vlagatelji v tej zadnji skupini bodo odločbe o dodelitvi Zoisove štipendije prejeli v začetku februarja 2015, prvo nakazilo štipendije pa predvidoma 10. februarja 2015, pri čemer se štipendije izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij od začetka trenutnega študijskega leta.

Ostali dijaki in študenti, ki so oddali vloge za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko ali študijsko leto 2014/2015, bodo o odločitvi obveščeni predvidoma do konca februarja 2015.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Vpisna mesta za študijsko leto 2015/2016

Izšel je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2015/2016 (po delih), ki enako kot lansko leto ne prinaša veliko novosti. Novih študijskih programov je ponovno le za vzorec, enako pa je opaziti je tudi trend postopnega zmanjševanja vpisnih mest.

Prvi prijavni rok traja od 5. februarja do 5. marca 2015. Prijavo za vpis je potrebno oddati elektronsko na spletnem portalu eVŠ.

Preberite si več o vpisnem postopku ter si oglejte prosta vpisna mesta!

Razpis Sklada za socialno ogrožene študente UP

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) in Študentski svet Univerze na Primorskem (ŠS UP) objavljata razpis za dodelitev enkratne nepovratne denarne pomoči za socialno ogrožene študente Univerze na Primorskem (UP).

Osnovni namen razpisa je pomoč socialno ogroženim študentom UP, ki jim stroški študija (bivanje, prehrana, prevoz, študijska literatura,...) predstavljajo oviro in onemogočajo ali otežujejo nemoteno opravljanje študija.

"Z razpisom želimo pomagati socialno ogroženim študentom UP. V okviru našega rednega delovanja smo v sodelovanju s Študentskim svetom UP organizirali različne aktivnosti in projekte, kot na primer Dan vina in čokolade, Dobrodelni kuhanček in čaj, Piškot, ki piše zgodbo, Valentinov žur s srčnim namenom, dražbo špiortnih artiklov, različna brucovanja in izlete. Prepričani smo, da bomo z zbranimi sredstvih na omenjenih aktivnostih in projektih pripomogli k reševanju trenutnih finančnih stisk študentov naše univerze. V tem trenutku bi se želela iskerno zahvaliti vsem srčnim posameznikom, ki so s svojimi prispevki pripomogli k polnjenju sklada," sporoča Nastja Slokar, sekretarka za socialo in študentsko problematiko ŠOUP.

Rok za oddajo vlog je 12. februar 2015.

Več pa na strani ŠOUP

Nagrada za diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2014

Mladinski Svet Slovenije (MSS) razpisuje MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2014. Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 2014:

  • magistrirali po bolonjskem sistemu ali diplomirali po starem sistemu (kategorija 1) ali
  • diplomirali po bolonjskem sistemu (kategorija 2),

ter ste v svojem delu obravnavali tematiko, povezano z mladimi.

V obeh kategorijah bomo podelili nagrado, in sicer:

  • Za najboljše magistrsko delo po t.i. bolonjskem sistemu ali diplomsko delo po starem sistemu 400 evrov bruto.
  • Za najboljše diplomsko delo po bolonjskem sistemu 300 evrov bruto.

Prijavite se lahko vsi, ki ste v letu 2014 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo, ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let. Rok za prijavo je ponedeljek, 23. februar 2015!

Več informacij pa najdete v prijavnici.

Februar prinaša novosti pri študentskem delu

S 1. februarjem 2015 se na področju študentskega dela, ki ga poleg študentov lahko "opravljajo" tudi dijaki, obetajo spremembe, ki korenito v sistem študentskega dela ne posegajo. Prinašajo prepotrebne pravice, obenem pa marsikateremu študentu in dijaku morda tudi nekoliko večji zaslužek, medtem ko večini manjšega.

Pozitivna novost je, da se bo študentom in dijakom delo, opravljeno preko študentske napotnice, štelo v delovno dobo. To pa žal prinaša dodatne prispevke za delodajalca in predvsem nove prispevke za študente. Delodajalce tako čaka večja finančna obremenitev, študente pa za 15,5% manjši zaslužek ob nespremenjeni urni postavki.

Uvaja se tudi najnižja urna postavka, ki bo 4,5€ bruto oziroma 3,8€ neto. Marsikatero delo bo tako postalo bolje plačano, z deli z nespremenjeno urno postavko pa bo študent zaslužil manj.

Več o spremembah, ki jih prinaša novi zakon.

Sprememba res odpravlja ključne anomalije in uvaja osnovno socialno varnost dijakom in študentom, se pa ob vsem tem poraja vprašanje "Je to res dovolj"? Se bo zaradi takšnih ukrepov kaj konkretno spremenilo na področju zaposlovanja mladih?

  • © Študentski.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane