Teden pisanja z roko

Teden pisanje z roko

V času, ko se uporaba digitalnih orodij za pisanje povečuje, je pisanje z roko še kako pomembna veščina, ki ima številne koristi za naš um, ustvarjalnost in čustveno izražanje. 

Teden pisanja z roko bo ponudil nove priložnosti, da bomo učence, dijake in odrasle (spet) spodbujali pri pisanju z roko.

Pisanje z roko je namreč še vedno nepogrešljivo pri podpisovanju dokumentov, nosi osebno noto z našo neponovljivo pisavo, povečuje koncentracijo in ustvarja trajne zapise … 

Zakaj pisati z roko?

Le s pisanjem z roko bomo ohranjali tudi motorično spretnost. Več znaš, več veljaš! Učenci, ki pišejo z roko, pišejo spise hitreje, imajo večjo vztrajnost, več idej in dolgotrajnejšo pozornost.

Teden pisanja z roko bo od 22. do 26. januarja 2024

Osrednja tema Tedna pisanja z roko 2024 bo »Zapis časa o nas«. Osredotočeni bomo na spomine in dogodke, ki so nas zgradili in oblikovali, da se danes take prepoznavamo in opisujemo. Tema je široka in dopušča možnosti za ustvarjanje.

Če želite sodelovati v Tednu pisanja z roko 2024 in prejemati nadaljnja sporočila oziroma napotke, povezane s Tednom 2024 se prijavite do 27. oktobra 2023 na tej spletni strani.

Javni razpis za dodelitev kadrovskih štipendij MOL za študijsko leto 2023/2024

Kadrovska štipendija MOL

Mestna občina Ljubljana v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 razpisuje kadrovske štipendije za študente, ki so državljani Republike Slovenije, in sicer:

 • 8 štipendij za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist družinske medicine, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 2 štipendiji za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist pediatrije, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 1 štipendija za dodiplomski študijski program Zdravstvena nega za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 5 štipendije za Enoviti magistrski študijski program farmacije za potrebe Javnega zavoda Lekarna Ljubljana;
 • 3 štipendije za podiplomski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana;
 • 2 štipendiji za podiplomski študijski program Logopedija in surdopedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana in Vrtca Galjevica;
 • 1 štipendija za podiplomski študijski program Psihologija, Psihosocialno svetovanje, Magisterij psihoterapevtske znanosti ali Zakonski in družinski študiji za potrebe Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih;
 • 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana;
 • 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomska študijska programa Urbanizem ali Prostorsko načrtovanje za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
 • 1 štipendija za podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Prijave do 13. oktobra

Kandidati se boste na razpis prijavili preko aplikacije E-razpis za kadrovske štipendije Mestne občine Ljubljana od 1. 8. 2023 do izteka roka za prijavo. Ta je v petek, 13. oktroba 2023.

Pogoje prijave in ostale informacije lahko najdete na uradni strani MOL.

Javni razpis o štipendijah za nadarjene študente MOL v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024, in sicer:

 • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
 • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
 • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Prijavni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo:

 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
 • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
 • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika, če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2023/2024.

Še 2 dni časa

Kandidati se boste lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 1. 8. 2023 do izteka roka za prijavo. Ta je čez 2 dni, oz. 5. oktobra 2023

Več informacij poiščite na uradni spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Zaključuje se možnost vpisa na fakultete za študijsko leto 2023/2024

21. septembra ste morali vsi prijavljeni kandidati v 2. roku elektronsko preko portala eVŠ prejeti sklepe o rezultatih izbirnega postopka. Tretji rok vpisa oz. vpis za zapolnitev prostih mest, ki ga izvajajo na določenih fakultetah pa poteka v tem tednu, med 21. in 25. septembrom in se tako zaključuje danes.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest je namreč danes do 12. ure. 

Postopek vpisa enak kot v prih dveh rokih

Na tretji vpisni rok se lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem in drugem prijavnem roku oziroma se niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov ter kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Prijava za vpis poteka preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ

Srečno!

 

 

Karierni tabor UL

Na Univerzi v Ljubljani vse svoje študente vabijo, da se pridružite delavnicam z različno paleto aktualnih tematik, s katerimi boste pridobili nova znanja in kompetence, koristne v zasebnem in poklicnem življenju.

Od psihologije do tehnologije

Izberite eno ali več delavnic s spodanjega seznama in obogatite svoje znanje:

Ali rabite novo znanje?

Enostaven odgovor je: JA! Pridobivanje novega znanja je pomembno za osebni razvoj, poklicno rast, reševanje težav, osebno zadovoljstvo, spremljanju novosti, izboljšano komunikacijo in razumevanje, večjo samozavest in dolgoročno vzdržnost oz. odpornost na spremembe.

Prijave so že odprte

Delavnice bodo potekale od 25. do 29. 9. 2023 na spletu in v živo. Več informacij in urnik delavnic lahko najdete tudi v temu dokumentu.

Prijave so že odprte!

Zaključuje se razpis za Zoisove štipendije 2023/24

Zoisova štipendija predstavlja pomembno spodbudo za dijake in študente, ki izkazujejo izjemne dosežke in ustvarjajo dodano vrednost na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Kdo je upravičen?

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje (podrobneje so opredeljeni v razpisu) in sicer:

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek IN
 • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh.

Elektronska prijava za dodelitev in nadaljnje prejemanje

Tudi letos je možno oddati elektronsko vlogo preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu ali z elektronsko osebno izkaznico). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Novost pa je v letošnjem letu možnost oddaje elektronske vloge za nadaljnje prejemanje. 

Študentje imate še dober mesec dni časa za oddajo vloge!

Rok za oddajo vlog za dijake je danes, petek, 8. 9. 2023. Za študente je rok za oddajo vlog čez dober mesec dni, v ponedeljek, 9. 10. 2023.

Več informacij najdete na spletni strani sklada, na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si, v času uradnih ur na telefonski številki 01 43 45 897 ali osebno na naslovu sklada.

 

Omejitve vpisa na fakultete v 2. prijavnem roku

Vse do 25. avgusta je potekal 2.prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2023/24. Na še prosta vpisna mesta ste se lahko prijavili kandidati, ki v 1. prijavnem roku niste oddali prijave ali pa se niste uvrstili v nobenega od v 1. prijavi naštetih študijskih programov.

Podatke o številu prijav in omejitvi vpisa lahko najdete na tej povezavi.

Kandidati bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti v 2. prijavnem roku, dobili do 22. septembra. Vpis sprejetih v 2. roku pa se bo začel 22. septembra.

Prosta mesta 2. roka na portalu eVŠ

Po 22. septembru bodo objavljene tudi informacije o prostih mestih, ki bodo še na voljo. Tretji prijavni rok za zapolnitev prostih mest nato poteka od 22. do 23 septembra. Prijavo bo mogoče oddati v elektronski obliki.

Zaradi avgustovskih poplav so sicer javne univerze podaljšale rok vpisa za en mesec oziroma do 30. oktobra.

Postanite psihosocialni svetovalec v športu

Vsak športnik potrebuje dobrega psihosocialnega svetovalca  

Tudi največje in najlepše športne zgodbe so sestavljene iz vzponov in padcev. Pot do zmagovalnega odra, medalje okrog vratu, igranja državne himne, občutka zadoščenja, ki ga čuti športnik in vznesenja, ki tudi navijačem privabi solze v oči in „kurjo polt” na kožo, je dolga in prepredena tako s fizično kot tudi s psihološko pripravo športnika.

Športniki se na svoji športni poti srečujejo s številnimi izzivi. Dolgi in naporni treningi, ki terjajo ogromno žrtev, a mogoče ne obrodijo sadov tako zgodaj, kot športnik pričakuje, včasih načnejo športnikovo motivacijo ali celo samopodobo. Nekatere športnike kljub odlični pripravi in rezultatom na treningih pred tekmo „zvije trema” in zato tam ne pokažejo vsega, kar znajo. To lahko vodi v začaran krog in še večjo tremo pred naslednjimi tekmami. Za vsakega športnika je precej zahtevno tudi vračanje na tekmovalne terene po poškodbah, tretjim strahovi in notranje zavore onemogočajo, da bi dosegli svoj maksimum.

Pri vsem naštetem športnikom lahko stoji ob strani dober psihosocialni svetovalec, ki jim zagotavlja ustrezno podporo, jih usmerja ter jim pomaga premagovati številne izzive in obremenitve na njihovi športni poti.

Psihosocialni svetovalec je strokovnjak, ki s psihosocialnim svetovanjem pomaga ljudem izboljšati kakovost življenja, nudi podporo pri soočanju s trenutnimi ali dlje časa trajajočimi izzivi in težavami ter premagovanju različnih stisk, skrbi in strahov. Pri tem uporablja različna psihološka načela in tehnike.

Kako lahko psihosocialni svetovalec pomaga športnikom?

Zastavljanje, vizualizacija in doseganje ciljev

Psihosocialni svetovalec pomaga športnikom pri zastavljanju ciljev in osredotočanju nanje, pri vizualizaciji in motivaciji ter nudi podporo s pomočjo sprostitvenih tehnik. Te veščine pomagajo športnikom izboljšati njihovo zmogljivost, obvladati stres in ohraniti osredotočenost med tekmovanji.

Izboljšanje zmogljivosti

Psihosocialni svetovalec pomaga športnikom razviti strategije za premagovanje tesnobe, ki lahko športnike spremlja zaradi pričakovanj po dosežkih. Pomaga jim krepiti samozavest in obvladovati stres zaradi nenehnega pritiska, zgraditi odpornost in razviti pozitivne mehanizme obvladovanja.

Čustvena podpora

Športniki pogosto doživljajo intenzivna čustva, vključno s frustracijo, razočaranjem in tesnobo. Psihosocialni svetovalec zagotavlja športnikom varen prostor, kjer lahko izrazijo svoja čustva in razvijejo strategije za spopadanje s številnimi čustvenimi izzivi.

Pomoč pri krepitvi timskega duha

Psihosocialni svetovalec lahko sodeluje s celotno ekipo ter pomaga izboljšati komunikacijo med člani ekipe, nudi oporo pri razreševanju konfliktov in pomoč pri krepitvi timskega duha. Tako športnikom kot trenerjem pomaga razviti učinkovite komunikacijske veščine, razumeti različne poglede in potrebe posameznikov ter spodbujati pozitivno klimo v ekipi.

Pomoč pri vrnitvi v šport po poškodbah

Zaradi športnih poškodb so športniki pogosto podvrženi frustracijam, strahu pred ponovno poškodbo, tudi depresiji. Psihosocialni svetovalec športnikom zagotavlja podporo in pomaga pri ohranjanju pozitivne naravnanosti, s čimer olajša njihovo vrnitev v šport.

Postanite magister psihosocialnega svetovanja

Ste se našli v opisanem? Potem je magistrski študij Psihosocialno svetovanje v športu, ki se izvaja kot študijska smer na magistrskem študijskem programu na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ), prava izbira za vas.

Splošni cilj magistrskega študija Psihosocialno svetovanje je profesionalna kompetentnost kandidatov na interdisciplinarnem področju pomoči ljudem v različnih življenjskih krizah, da se lahko vključijo v psihosocialno pomoč in svetovanje v socialnem varstvu, šolstvu, zdravstvu, v programih psihosocialne rehabilitacije, v športu, glasbi, plesu oz. povsod, kjer se nudijo razne oblike psihosocialne pomoči in svetovanja, pa tudi v gospodarstvu, javnih, zasebnih ali nevladnih organizacijah. Študenti in študentke študijskega programa Psihosocialno svetovanje v športu pri tem poglobljeno razvijajo kompetence za psihosocialno pomoč in svetovanje ljudem, ki se udejstvujejo v športu.

Zgrabite priložnost in se odločite za magistrski študij za psihosocialnega svetovalca. Kjer je volja, tam je pot!

Več informacij lahko najdete tukaj.

Naročnik objave: FUDŠ

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane