Osnove verjetnosti in statistike

Izpiti

 
Odgovori za ustni izpit 0
Pisni izpit, avgust 2004 0
Pisni izpit, avgust 2005 0
Pisni izpit, avgust 2007 0
Pisni izpit, avgust 2008 0
Pisni izpit, julij 2009 -1
Pisni izpit, junij 2003 [01] 0
Pisni izpit, junij 2003 [02] 0
Pisni izpit, junij 2004 [01] 0
Pisni izpit, junij 2004 [02] 0
Pisni izpit, junij 2005 0
Pisni izpit, junij 2006 0
Pisni izpit, junij 2007 [01] 0
Pisni izpit, junij 2007 [02] -1
Pisni izpit, junij 2008 [01] 0
Pisni izpit, junij 2008 [02] 0
Pisni izpit, september 2003 [01] 0
Pisni izpit, september 2003 [02] 0
Pisni izpit, september 2004 0
Pisni izpit, september 2006 [01] 0
Pisni izpit, september 2006 [02] 0
Pisni izpit, september 2007 0
Pisni izpit, september 2008 0
Pisni izpit, september 2009 [01] 0
Pisni izpit, september 2009 [02] 0
Primer izpita +1
Priprava za teoretični izpit +29
Teoretični izpit, junij 2010 - z rešitvami 0
Teoretični izpit, september 2011 -1
Teorija - vprašanja -2

Kolokviji

 
1. kolokvij, april 2003 0
1. kolokvij, april 2004 0
1. kolokvij, april 2005 0
1. kolokvij, april 2006 0
1. kolokvij, april 2007 0
1. kolokvij, april 2008 0
1. kolokvij, april 2009 [01] 0
1. kolokvij, april 2009 [02] 0
1. kolokvij, april 2010 - z rešitvami 0
1. kolokvij, april 2011 0
1. kolokvij, april 2012 -1
1. kolokvij, marec 2016 [01] 0
1. kolokvij, marec 2016 [02] 0
1. kolokvij, november 1999 -1
1. kolokvij, november 2000 0
1. kolokvij, november 2001 0
1. kolokvij, november 2002 0
1. kolokvij, november 2003 0
1. popravni kolokvij, junij 2010 0
2. kolokvij, april 2016 0
2. kolokvij, junij 2005 -1
2. kolokvij, junij 2006 -1
2. kolokvij, junij 2009 -1
2. kolokvij, junij 2010 [01] -1
2. kolokvij, junij 2010 [02] - rešitve -1
2. kolokvij, junij 2010 [03] - z rešitvami -1
2. kolokvij, junij 2010 [04] -1
2. kolokvij, junij 2011 -1
2. kolokvij, junij 2012 -1
2. kolokvij, maj 2003 -1
2. kolokvij, maj 2004 -1
2. kolokvij, maj 2007 -1
2. kolokvij, maj 2008 -1
2. popravni kolokvij, julij 2010 -1
3. kolokvij, 2016 0
4. kolokvij, maj 2016 0
Rešitve kolokvijev in izpitov 2006, 2007 in 2008 +1

Predavanja, zapiski, skripte

 
Diskretne slučajne porazdelitve - tabela +4
Integral +1
Interval zaupanja -1
Izpiski predavanj -1
Kombinatorika, verjetnost in statistika +6
Kvantili porazdelitve HI kvadrat - tabela +2
Kvantili študentove porazdelitve - tabela +5
Lastnosti in računanje verjetnosti +4
Normalna porazdelitev +2
Obrazci in formule 0
Poskus in dogodek 0
Pregled najpogostejših razporeditev 0
Prosojnice 0
Računala nove dobe 0
Skripta +5
Slučajne spremenljivke +2
Standardna normalna porazdelitev - tabela 0
Statistična obdelava podatkov 0
Statistika +7
Statistika - obrazci in postopki - knjiga 0
Statistika - znanost o podatkih - knjiga -1
Tabela funkcije Fi 0
Tabela porazdelitve HI kvadrat 0
Tabela študentove razporeditve +2
Testiranje hipotez 0
Verjetnost - primeri +7
Verjetnost, statistika +5
Verjetnostni račun in statistika [01] - knjiga +2
Verjetnostni račun in statistika [02] - knjiga +4
Zapiski 0

Vaje

 
1. domača naloga +4
2. domača naloga 0
Avditorne vaje 2003/2004 0
Avditorne vaje 2009 - zapiski 0
Domača naloga 1 +1
Domača naloga 11 [01] +1
Domača naloga 11 [02] +1
Domača naloga 12 +1
Domača naloga 2 +2
Domača naloga 3 +1
Domača naloga 4 [01] +1
Domača naloga 4 [02] +1
Domača naloga 5 +1
Domača naloga 6 [01] +2
Domača naloga 6 [02] +1
Domača naloga 7 [01] +1
Domača naloga 7 [02] +1
Domača naloga 8 +1
Kombinatorika, verjetnost - dodatne naloge 0
Statistika - dodatne naloge 0
Testiranje hipotez - rešitve 0
Vaje [01] 0
Vaje [02] 0
Vaje [03] 0
Vaje [04] 0
Vaje [05] 0
Vaje [06] 0
Vaje [07] 0
Vaje [08] 0
Vaje 1 0
Vaje 10 0
Vaje 10 [02] - rešitve 0
Vaje 11 0
Vaje 11 [02] 0
Vaje 12 0
Vaje 2 0
Vaje 3 0
Vaje 4 +1
Vaje 5 0
Vaje 6 0
Vaje 7 0
Vaje 8 0
Vaje 9 0
Vaje 9 [02] 0
Vaje 9 [03] - rešitve 0
Vaje iz verjetnosti in statistike [01] +1
Vaje iz verjetnosti in statistike [02] 0
Vaje iz verjetnosti in statistike [03] 0
  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane