Stanje prijav za vpis na višje šole

Na javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo je bilo letos razpisanih 4.290 mest za redni študij. Javne višje strokovne šole pa so razpisale tudi 3.435 mest za izredni študij.

Ponudbo vpisnih mest za izredne študente so dopolnile zasebne višje strokovne šole, ki so razpisale še dodatnih 4.075 vpisnih mest.

Skupaj je bilo  tako v študijskem letu 2022/2023 razpisanih 11.800 vpisnih mest.

Stanje prijav po 1. prijavnem roku

V 1.prijavnem roku je za redni študij prispelo 2.029, za izredni pa 545 prijav.

Pri tem podatki kažejo, da bodo omejitve zaradi prevelikega števila vpisanih kandidatov na 8 programih po Sloveniji:

 • ŠC Ljubljana: program Mehatronika
 • ŠČ Novo Mesto: program Kozmetika
 • ŠC Postojna: program Strojništvo
 • ŠC Škofja Loka: program Strojništvo
 • ŠC PET Ljubljana: program Ekonomist
 • TŠC Maribor: program Strojništvo
 • Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana: program Medijska produkcija
 • Skladensk, VSŠ za ustne higienike Ljubljana: program Ustni higienik

Naslednji korak pri vpisu

Višje strokovne šole bodo do 15. junija 2022 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti, nato pa do 21. julija 2022 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 24. avgusta 2022 na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Poletne šole Univerze v Ljubljani

Tudi v letošnjem študijskem letu so namreč članice Univerze v Ljubljani pripravile številne poletne šole z različnih področij: od ekonomsko-poslovnih ved in prava, socialnih ved do umetnosti, veterine, teoloških in tehničnih ved. 

Kotizacije: od 0€ – 800€

Ker so poletne šole namenjene osnovnošolcem, dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom ter celo raziskovalcem in profesorjem so temu primerne tudi višine kotizacij.

Cena za udeležbo se tako giblje do 800€ za specialne poletne šole, npr. Poletna šola slovenskega jezika, DOTTSS - Poletna prevodoslovna šola za doktorske študente in učitelje prevajanja. Številne poletne šole pa so na voljo za udeležbo brez kotizacije, npr. Mednarodna poletna šola Politične ekologije, Poletna šola o kitajski filozofiji - estetika, antropologija in etika skozi filozofijo Li Zehouja, ali pa Poletna šola kemijskih znanosti.

Več informacij, natančen razpored, ceno in področje poletne šole lahko najdete na uradni spletni strani Univerze v Ljubljani.

Vas je strah avtonomnih vozil?

Raziskovalci iz EF UL so izsledke raziskave predstavili v članku objavljenem v International Journal of Information Management, ki je bil izbran kot eden izmed najvidnejših raziskovalnih dosežkov s področja interdisciplinarnih ved "Odlični v znanosti 2021"

Pametna mesta prihodnosti

Ker se v številnih krajih soočamo z velikimi spremembami in izzivi, ki izhajajo iz globalnih premikov v okolju, hitre urbanizacije in staranja infrastrukture ter na drugi strani z digitalizacijo na vseh področjih, se pojavljajo nove priložnosti tako za posameznike kot mesta in oblikovanje tako imenovanega koncepta pametnih mest.

Kot pravijo raziskovalci “v zadnjem času predvsem pametna mobilnost, vključno z avtonomnimi vozili, predstavlja enega izmed pomembnejših elementov razvoja pametnih mest. Razvoj avtonomnih vozil ni povezan le s tehničnim razvojem, ampak hkrati spreminja tudi navade ljudi in poslovne modele podjetij.”

Strah pred avtonomnimi vozili?

V prispevku so se avtorji osredotočali na “odnos do sodobnih tehnologij, morebitne osebne koristi, ki so povezane s časovnimi prihranki ali pa skrbjo do okolja, dojemanje racionalnosti, varnosti in zaščite ter različnih ovir kot ključnih dejavnikov pri privzemanju avtonomnih vozil.”

Raziskava je potrdila, da imajo dejavniki kot so strah pred tehnologijo in nedorečenost pravnih okvirjev pomemben negativen vpliv na odnos do avtonomnih vozil. Ste presenečeni? Več podrobnosti raziskave in izsledkov preberite tule.

Znanost je moč - Podiplomski študij na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) smo zasnovali med seboj prepletene in raznolike študijske programe, ki našim študentom ponudijo kakovostno, interdisciplinarno znanje in jim omogočajo suvereno uporabo miselnih aparatov na več različnih znanstvenih področjih.

Fakulteta je posebej usmerjena v povezovanje izobraževanja in raziskovanja ter študente vključuje v raziskovalne dejavnosti na fakulteti in na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), s katerim fakulteta tesno sodeluje na področju raziskovalnega dela. Inštituciji skupaj razvijata naravoslovje s ciljem biti v svetovnem vrhu. Tako v okviru fakultete kot v okviru inštituta delujejo raziskovalni centri. V okviru UP FAMNIT delujejo Center za kriptografijo, Center za pozitivno psihologijo ter Laboratorij za interakcijo človek-računalnik – HICUP Lab, pod okriljem inštituta UP IAM pa delujejo Slovenski center za raziskovanje samomora, Center za sodelovanje z industrijo ter Center za oblikovanje in razvoj aplikacij (CORA).

Hkrati smo aktivno vključeni v mednarodni visokošolski in raziskovalni prostor; vzpostavljeno imamo široko mrežo raziskovalnih povezav z uglednimi tujimi univerzami. Velja izpostaviti, da je Raziskovalna skupina UP FAMNIT ena od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju algebraične teorije grafov v svetovnem merilu – ostale tri skupine so na Kitajskem, v Avstraliji in Južni Koreji. S tem je UP FAMNIT Univerzo na Primorskem umestila na svetovni zemljevid uveljavljenih raziskovalnih institucij.

Zakaj nadaljevati študij po opravljeni diplomi?

 • Da svoje znanje še bolj poglobite.
 • Da se specializirate za področja, ki vas še posebej zanimajo.
 • Da pridobite kompetence, ki so zanimive za delodajalce in si zvišate konkurenčnost na trgu dela. 

Na UP FAMNIT se izvaja 7 MAGISTRSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (2. stopnja)

Sočasno se izvaja TUDI 5 DOKTORSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV V ANGLEŠČINI IN SLOVENŠČINI (3. stopnja)

Pridružite se nam na Informativnih dnevih za MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Zoom | 26. maj - 3. junij 2022 | 18.00

Več na www.famnit.upr.si

Izberi znanost – izberi Famnit

 

 

Naročnik objave: FAMNIT UP

ZUPŠ-1 je sprejet!

Nov zakon namreč študentom v Republiki Sloveniji prinaša ukrepe izboljšanja študentskega življenja, njihovega socialnega položaja ter kakovosti izobraževanja tako na kratek, kot daljši rok.

Spremembe so bile nujne

Kot pišejo v Študentski organizaciji Slovenije, ki so pobudniki zakona: “V zadnjem desetletju se je npr. krčila štipendijska politika. Zmanjšalo se je število podeljenih štipendij, nižja je tudi njihova povprečna višina. Obenem so se, zaradi šibko financiranega javnega visokega šolstva iz državnega proračuna, povečevali vpisni in drugi skriti stroški študija. Bivanje v študijskih središčih je postalo še dražje; v Ljubljani in na Obali morajo študenti s tujimi turisti tekmovati pri najemu stanovanj, “ še navajajo. Zato so pripravili paket sistemskih sprememb na različnih področjih študentskega življenja, ki bi študij mladim zopet približal, ob tem pa državi omogočil dvig kompetenčnega potenciala.

Nov zakon, nova pravila

Predlog zakona vključuje zakonske spremembe z različnih področij življenja mladih ter naslavlja sistemske pomanjkljivosti obstoječih ureditev:

 1. Področje štipendiranja
 2. Področje subvencionirane študentske prehrane
 3. Področje bivanja
 4. Področje višjega in visokega šolstva
 5. Področje dela

Več informacij lahko najdete na uradni spletni strani kajpami.si!

Od 1. marca višji zneski štipendij

S 1. marcem 2022 se tako spreminja tudi višina Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice ter štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Nove višine štipendij

Zoisova štipendija bo od marca naprej mesečno znašala 128,90 EUR za dijaka in 150,38 EUR za študenta. Če se štipendist izobražuje v tujini, bo Zoisova štipendija mesečno znašala 257,80 EUR za dijaka in 300,77 EUR za študenta. Višata pa se tudi zneska za dodatek za bivanje (85,93 EUR) ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (53,71 EUR). Štipendija za deficitarne poklice bo od 1. 3. 2022 mesečno znašala 107,42 EUR, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu pa 214,84 EUR mesečno.

Namen štipendij in kako do nje

S podeljevanjem štipendij v državi spodbujajo izobraževanje in pridobivanje višje ravni izobrazbe, izboljšujejo zaposljivost mladih, pri terciarnem izobraževanju pa prispevajo tudi k skrajšanju obdobja do zaključka študija.

Več informacij o vseh štipedijah, ki so na voljo, pogojih za njihovo pridobitev najdete na našem portalu, na uradnem spletnem mestu državne uprave ali pa na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Iščeš stanovanje?

Pod okriljem Mladinskega sveta Slovenije (MSS), t.j. krovnega združenja mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju, živi tudi Stanovanjska svetovalnica – spletna stran za iskalce stanovanj.

Kaj je stanovanjska svetovalnica?

Svetovalnica je spletna podstran MSS, ki pomaga odgovoriti na vprašanja ob reševanju stanovanjskega problema, npr.:

 • Imaš težave pri najemniškem razmerju, z najemodajalcem ali s stanovanjem?
 • Meniš, da si kot najemnik obravnavan nepravično?
 • Imaš težave pri iskanju ali nakupu stanovanja?
 • Morda tvoje stanovanjske načrte ovira birokracija?
 • Se ti je zgodilo kaj, kar nam bo pomagalo osveščati javnost o bivalnih razmerah (mladih)?

Postavi vprašanje in počakaj na odgovor

Če te zanima karkoli v zvezi s stanovanji in kako do njih priti, gradnjo, urejanjem birokracije ali pa želiš pomoč pri razrešitvi obstoječe težave ali dilemo obišči spletno stran Stanovanjska svetovalnica in s klikom na ‘Oddaj svoje vprašanje’ predstavi svojo težavo oz. postavi vprašanje. Potem pa le počakaj na odgovor.

Veliko uspeha pri razreševanju stanovanjskega vprašanja!

 

Štipendije za študente pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike

50 štipendij po 200 EUR mesečno

Namen javnega razpisa je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih, kjer je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja. Razpisanih je 50 štipendij v višini 200 EUR mesečno.

Prijava do 19. avgusta 2022

Na razpis se je mogoče prijaviti do 19. 8. 2022. Za prijavo na javni razpis bodo kandidati morali izpolnjevati naslednje pogoje:

 • vpis v enega od zahtevanih študijskih programov za pridobitev izobrazbe
 • ni v delovnem razmerju ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje,
 • hkrati ne prejema kadrovske štipendije,
 • kandidat bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani javne objave. 

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane