Podiplomski študij za prihodnost

Tisti, ki želijo nadgraditi povezavo družboslovnih znanj z informatiko, se bodo našli v magistrskem študijskem programu Informatika v sodobni družbi. Ta študijski program izobražuje bodoče managerje informacijskih sistemov, oblikovalce uporabniške izkušnje, projektne managerje ter odločevalce, sposobne razumevanja pomena in uporabe IKT v družbi.

Bolj programersko in razvojno usmerjene posameznike bo navdušil magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije. V okviru tega programa se namreč poglobili znanje programiranja, naprednih metod analize podatkov, razvoja uporabniške izkušnje in uporabe umetne inteligence v organizacijah. Diplomanti tega programa se lahko, med drugim, zaposlijo kot razvijalci in analitiki programske opreme, razvijalci spletnih rešitev in upravljalci podatkovnih baz. 

Za računalniške in statistične navdušence je prava izbira magistrski študijski program Podatkovne znanosti, saj združuje najboljše obeh svetov. Ta študij namreč poglobi znanje sodobne analize podatkov ter specifičnih znanj, povezanih s posebnimi zvrstmi podatkov. Vključuje tudi seznanjanje s širokim naborom naprednih metod analize podatkov ter ostalih konceptov sodobne podatkovne znanosti in pridobitev kompetenc za samostojen razvoj algoritemskih in programskih rešitev za različne vrste problemov. Diplomanti so zaposljivi v celotnem IKT sektorju, v javnih ustanovah, ki se ukvarjajo s podatki, ter praktično v vseh branžah gospodarstva.

Magistrski študijski program Kibernetska varnost ponuja poglobljena znanja s področij varovanja IKT v organizacijah, metod in tehnik zaščite ter varovanja zaposlenih pred kibernetskimi grožnjami. Diplomanti tega magistrskega študijskega programa bodo usposobljeni za strokovna in vodilna delovna mesta na področju informacijske in kibernetske varnosti.

Poslovna informatika je magistrski študijski program, ki poglobi znanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v poslovanju organizacij ter metod in tehnik digitalne preobrazbe organizacij. V okviru tega programa se študente usposobi za delo na strokovnih in vodilnih delovnih mestih v oddelkih za informatiko in tudi drugih poslovnih oddelkih ter za vodenje delovnih skupin za realizacijo projektov digitalizacije, informatizacije in prenove poslovanja.

Na FIŠ lahko študirate tudi na tretji stopnji, in sicer na doktorskem študijskem programu Informacijska družba. Izobrazil vas bo za znanstveno-raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področjih, ki so povezana z informacijsko družbo. Tekom študija usvojite zahtevno raziskovalno metodologijo in se seznanite z najnovejšimi rezultati in odprtimi raziskovalnimi vprašanji na izbranih področjih. Prednost doktorskega študija, pa je tudi ta, da je zanj mogoče pridobiti sofinanciranje.

Pomembna prednost študija na FIŠ je gotovo tudi možnost sodelovanja na predavanjih in vajah preko spleta na vseh treh stopnjah študija. Študenti lahko tako individualno izbirajo ali se bodo predavanj udeležili v živo, v prostorih fakultete, ali preko spleta od koderkoli v Sloveniji ali v tujini. Poleg tega velja izpostaviti še FIŠ-eve mednarodno uveljavljene, a študentom vedno dostopne profesorje in raziskovalce, prijazne strokovne sodelavce ter tesno sodelovanje s podjetji iz lokalnega okolja. Vse navedeno se tako skupaj poveže v odlično študijsko izkušnjo po meri posameznika.

FIŠ-evi diplomanti se zaposlijo zelo hitro po zaključku študija, nekateri že med samim študijem. Veliko je tudi povpraševanja različnih podjetij po študentih neposredno na fakulteto – tako preko kariernega centra kot tudi neposredno pri predavateljih. To dokazuje, da se na Fakulteti za informacijske študije izobražuje za opravljanje najbolj zaželenih poklicev sedanjosti in prihodnosti. Več informacij je dostopnih na spletni strani fakultete na www.fis.unm.si.

Naročnik objave: Fakulteta za informacijske študije

Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov

Uradni dan digitalnega čiščenja (16. marec 2024) je za nami. Ampak digitalne ‘odpadke’ ustvarjamo vsak dan – in zato jih, tako kot ostale smeti, lahko tudi vsak dan očistimo.

26 tisoč GB podatkov ≈ 5 ton prihranka izpustov toplogrednih plinov

Na letošnjo prvo pobudo Ekologov brez meja in o28 komunikacijske skupine se je odzvalo 1288 posameznikov, ki so iz svojih digitalnih naprav izbrisali kar 26 tistoč GB podatkov.

26 tisoč izbrisanih GB podatkov pomeni prihranek energije, ki bi jo porabili za 29,278 prevoženih kilometrov ali pridelavo 7.472 litrov mleka. Ekologi brez meja ocenjujejo, da gre za dober začetek akcije.

Čistiš in oddaš rezultate pa lahko še naprej

“Ponovno smo pokazali, da skupaj hitreje premikamo meje in da čisto vsak bajt šteje,” je rezultate povzela predsednica društva Ekologi brez meja, Katja Sreš. 

Do naslednje izvedbe bodo Ekologi brez meja krepili kompetence posameznikov na področju trajnostnih digitalnih navad, posvetili pa se bodo tudi dolgoročnim sistemskim spremembam v podjetjih.

Posameznike še naprej pozivajo k čiščenju, sporočeni rezultati pa bodo upoštevani ob naslednjem globalnem dnevu čiščenja, ki bo potekal 15. marca 2025. 

Si za? Dodaj svoje bajte.

Gremo na  … šport

V Ljubljani so namreč z novimi infrastrukturnimi pridobitvami poskrbeli, da lahko vsak prebivalec ali obiskovalec Ljubljane vedno najde športno aktivnost zase. 
Mreža pokritih in zunanjih javnih športnih objektov ter javnih športnih objektov v urbanem okolju in naravi zagotavlja najboljše pogoje za izvedbo programov športa.

Programi, ki jih Mestna občina Ljubljana financira in se že izvajajo so:
•    Gremo na telovadbo
•    Gremo na tek na smučeh
•    Gremo na tek
•    Gremo na kolo
•    Gremo na tek po naravnih poteh
•    Gremo na golf
•    Gremo na plavanje

Nova programa: Gremo na funkcionalno vadbo in Gremo na jogo

V okviru programa Ljubljana je šport to pomlad uvajajo dva nova brezplačna programa, namenjena predvsem začetnikom. To sta Gremo na funkcionalno vadbo v naravo in Gremo na jogo. Več informacij o novih programih lahko najdete na tej povezavi.

Vse programe in možnost vadbe pa najdete na tej povezavi MOL.

Štipendije za študente pedagoških programov

Namen Javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, pri katerih je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja

Štipendija za 12 mesecev

Cilj javnega razpisa je dodeliti sto štipendij. Štipendija za posameznega kandidata znaša 200 evrov mesečno.

Pogoji prijave

Prijavo lahko odda kandidat, ki bo v študijskem letu 2024/25 prvič vpisan v prvi, drugi, tretji, četrti ali peti letnik enega od pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe iz prve točke javnega razpisa. Poleg tega mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti;
 • ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
 • hkrati ne prejema kadrovske štipendije;
 • bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Prijave so odprte do 4. oktobra 2024.

Več informacij najdete na uradni strani razpisa.

Kam po diplomi? Na magistrski študij na Fakulteto za upravo!

Fakulteta z najdaljšo tradicijo izobraževanja na področju uprave v slovenskem prostoru na 2. stopnji ponuja dva magistrska programa:

 • Magistrski program UPRAVA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA je prvi slovenski študijski program s področja uprave s prestižno mednarodno akreditacijo EAPAA. Študente opremi z vsemi teoretičnimi znanji iz medsebojno tesno povezanih področij delovanja uprave, v drugem letniku pa lahko izbirajo med tremi smermi:
  • Javna uprava,
  • Upravljanje ter
  • Javno upravljanje in EU.

Po uspešnem zagovoru  zaključnega dela študenti pridobijo naziv magister ali magistrica upravnih ved.

 • Magistrski program MANAGEMENT V UPRAVI študente opremi s kompetencami za opravljanje najzahtevnejših strokovnih in vodstvenih del v javnem sektorju na ravni svetovalcev, sekretarjev, generalnih sekretarjev, vodij in direktorjev služb, pa tudi direktorjev in menedžerjev v javnih ustanovah in podjetjih, ki poslujejo z javnim sektorjem. Študenti tega programa nadgrajujejo znanja iz upravnopravnega, organizacijskega, ekonomskega, informacijskega in menedžerskega področja ter področja človeških virov v upravi. V drugem letniku tako lahko izbirajo med štirimi smermi:
  • Ravnanje s človeškimi viri,
  • Upravna informatika,
  • Management v lokalni samoupravi in
  • Management kakovosti v javnem sektorju.

Po uspešnem zagovoru  zaključnega dela študenti pridobijo naziv magister ali magistrica management v upravi.

Redni podiplomski študij tudi za že zaposlene

Oba magistrska programa trajata dve leti, predmeti, ki jih študenti poslušajo, pa si sledijo modularno. Ker se predavanja izvajajo v popoldanskem času, se lahko na redni študij vpišejo tudi že zaposleni, kar jim omogoča poglobitev obstoječih znanj in pridobitev novih, s katerimi bodo lažje napredovali v karieri.

Pomembno konkurenčno prednost za študente obeh programov pomenijo številne možnosti izpopolnjevanja v tujini preko študijskih izmenjav, na katerih pridobijo dodatno znanje, strokovne kompetence in mednarodne izkušnje. Prav tako oba študijska programa študente pripravljata tudi na doktorski študijski program uprave, organizacije in poslovanja, ki ga FU UL izvaja skupaj s partnersko Ekonomsko fakulteto v Reki (Hrvaška).

Te zanima še več o magistrskih programih Fakultete za upravo? Spremljaj jo na družbenih medijih (Facebooku, Instagramu in LinkedInu) in ne zamudi informativnega dneva za podiplomski študij! Drzni si narediti korak v pravo smer: študiraj na Fakulteti za upravo!

Naročnik objave: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani

Postani mojster učenja s temi 5 nasveti

Učenje je lahko zabavno in učinkovito, če le slediš pravilnim korakom. V resnici ne potrebuješ nobenih ‘supermoči’, le malo interesa in nekaj trikov, ki ti bodo pomagali postati pravi mojster učenja!

Opremi se s pravimi pripomočki

Začni s pravimi orodji! Uporabi raznobarvne flomastre, beležke, post-it listke in računalnik ali tablico za dostop do informacij. Pravilni pripomočki so kot ključi, ki odklepajo vrata znanja.

Čas učenja je pomemben

Premisli in ugotovi, kdaj se lahko najbolj osredotočiš. Za nekatere je to zjutraj, za druge popoldne ali zvečer. Pomembno je, da izkoristiš svoj najbolj produktiven čas v dnevu – takrat bo učenje postalo bolj učinkovito.

Ponavljaj in utrdi svoje znanje

Ponavljanje je ključno za utrjevanje znanja. Ne glede na to, kako dobro nekaj že razumeš, bo redno ponavljanje pomagalo, da informacije ohraniš v dolgoročnem spominu. Uporabi tehnike, kot so pisanje zapisov ali ustvarjanje kartic s pojmi.

Vklopi kreativnost

Ne boj se kreativnosti pri ustvarjanju zapiskov: uporabi barve, skice in simbole, da si olajšaš razumevanje in zapomnitev kompleksnih konceptov. Svoje zapiske si lahko predstavljaš kot umetniško delo, ki ti pomaga razumeti vsebino.

Deli svoje znanje

Več glav več ve. Skupinsko učenje je lahko zabavno in koristno. Poskusi organizirati ‘študijske seanse’ s kolegi, kjer lahko medsebojno delite znanje, si pomagate pri razumevanju in motivirate drug drugega.

Ne pozabi, da je učenje potovanje in ne le cilj. S pravimi strategijami in vztrajnostjo bo naslednji test zagotovo hitro za tabo. Srečno!

S 1.marcem zvišani zneski štipendij


Zvišanje za 4,2%

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta, se od 1. marca 2024 za 4,2 odstotka zvišajo tudi štipendije Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, pa tudi državna štipendija.

Zoisova štipendija

Od 1. 3. 2024 mesečni znesek Zoisove štipendije za dijake znaša 148,15 EUR in za študente 172,84 EUR. Za štipendiste, ki se izobražujejo v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 296,29 EUR za dijaka in 345,68 EUR za študenta.

Dodatka k Zoisovi štipendiji znašata:

 • 98,76 EUR - dodatek za bivanje,
 • 61,73 EUR - dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Štipendija za deficitarne poklice

Od 1. 3. 2024 mesečni znesek štipendije za deficitarne poklice znaša 123,46 EUR.

Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu

Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu od 1. 3. 2024 znaša 246,92 EUR mesečno.

Državna štipendija

Za pridobitev državne štipendije vaš oziroma dohodek vašega gospodinjstva od 1. marca 2024 dalje ne sme presegati 1.269,24 evra na osebo. Podatke o višini štipendije si oglejte tule.

Novost za leto 2024/2025

V skladu z novelo Zakona o štipendiranju, ki jo je Državni zbor sprejel 24. 11. 2023, bo od šolskega leta 2024/2025 dalje mogoče hkrati prejemati tako državno kot Zoisovo štipendijo.

Več informacij o štipendijah poščite tule.
 

Višješolski diplomanti so iskani, cenjeni in dobro plačan kader

Študent višje strokovne šole v dveh letih študija pridobi uporabno strokovno znanje, utemeljeno na praktičnem izobraževanju v podjetjih. Višje strokovne šole so po vsej Sloveniji in ponujajo več kot 30 študijskih programov, ki so odraz aktualnih potreb delodajalcev ter najsodobnejših trendov v stroki.

Diplomanti višjih strokovnih šol so bolje zaposljivi od povprečja zaposljivosti v Sloveniji in imajo v povprečju od 14,6 do 22,5 % višjo povprečno mesečno bruto plačo od zaposlenih s srednješolsko izobrazbo. Si še vedno v dilemi?

ALI IMAM POGOJE ZA VPIS?

V višješolske programe, se lahko vpišeš, če imaš opravljeno:

 • splošno ali poklicno maturo ALI
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, če imaš 3 leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika

S pomočjo interaktivnega iskalnika po študijskih programih in krajih izberi najustreznejši študij zase na spletišču Skupnosti VSŠ: https://studenti.skupnost-vss.si/ in skupaj z nami ciljaj višje!

Vpis na višjo strokovno šolo

 • 1. PRIJAVNI ROK: od 20. februarja do 15. marca 2024
 • 2. PRIJAVNI ROK: od 23. avgusta do 29. avgusta 2024

Vabljen/a na informativne dneve, ki bodo na višjih strokovnih šolah potekali v petek, 16. februarja, in v soboto, 17. februarja 2024!

 

Več informacij o študiju na višjih strokovnih šolah poišči na: www.skupnost-vss.siSpremljaj nas tudi na FACEBOOKU: @skupnost.vss

 

   

 

Naročnik objave: Skupnost Višjih strokovnih šol

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane