Likovno - literarni natečaj »Človek izziva, narava odriva«

Kakšno življenje nas čaka v prihodnosti? Nas bo življenjski slog pripeljal do krize ali bomo še pravi čas poskrbeli za spremembe na bolje? Ob pripravi del razmislite, kako vplivamo na naravo in kako se odziva na naša dejanja.

Center za mlade Domžale vabi k likovno-literarnemu natečaju »Človek izziva, narava odriva«.  Udeleženci lahko sodelujejo v likovni in literarni kategoriji. Prispela dela bodo razporejena v 3 starostne skupine, v prvi so predšolski otroci, v drugi osnovnošolci in v tretji dijaki, študenti in odrasli. 

Literarna in likovna sprejemajo v fizični obliki na naslov Center za mlade Domžale, Ljubljanska 58, p.p. 99, 1230 Domžale, s pripisom »za natečaj« ali po elektronski pošti na foto@czm-domzale.si s pripisom »za natečaj« (PDF oblika), do petka, 17. aprila 2020. K delu je treba priložiti tudi izpolnjeno prijavnico, ki jo najdeš na spletni strani Centra za mlade Domžale.

Vsa izbrana dela si bo mogoče ogledati v Centru za mlade Domžale od četrtka, 14. maja 2020 dalje.

V ponedeljek, 16.3.2020 se zapirajo vsi vrtci in šole po državi, univerze pa so odpovedale predavanja

Vlada RS je po priporočilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje naložila Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za šolstvo, da pripravita vse potrebno, da se s ponedeljkom 16.3.2020 zaprejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove v državi. Zaradi okužb z novim koronavirusom je v državi razglašeno stanje epidemije.

Zaprtje šol je predvideno od 16. do 29. marca 2020.

 

Pouk že danes ni potekal na OŠ Frana Albrehta v Kamniku in OŠ Šmarje pri Jelšah, s ponedeljekom pa bodo zaprti vsi vrtci in šole. Univerze so odpovedale predavanja, nekateri deli pedagoškega procesa se iz predavalnic selijo na splet. Po podatkih MIZŠ je v slovenske vrtce vključenih 90.120 otrok, osnovne šole obiskuje 187.476 otrok, v srednješolski proces pa je vključenih 73.229 mladostnikov. Z zaprtjem vzgojno-izobraževalnih zavodov bo doma ostalo več kot 260.000 otrok in mladostnikov.

Žal se pričakuje še nadaljnje širjenje virusa, zato so splošna priporočila za vse, da čim bolj omejimo stike z drugimi ljudmi ter dosledno skrbimo za higieno:

 • natančno umivanje rok,
 • kašljanje v rokav ali robec, ki se ga lahko odvrže, in takoj zatem pranje rok,
 • izogibanje tesnim stikom,
 • kdor zboli, naj pokliče zdravnika.

Vir: MMC RTV

NIJZ: Priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj

Koronavirus je prišel med nas, zato ojavljamo priporočila NIJZ za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj. Številne nalezljive bolezni se prenašajo kapljično in kontaktno (preko kužnih kapljic pri kihanju in kašljanju, ter preko tesnega stika med osebami in preko stika s površinami, ki so onesnažene z izločki dihal ali drugimi človeškimi izločki).

Zato je za preprečevanje teh bolezni pomembna higiena rok in kašlja.

Higiena rok

 • Higiena rok je osnovni ukrep za preprečevanje širjenja okužb in nalezljivih bolezni.
 • Roke si vedno umijemo po kašljanju, kihanju in brisanju nosu.
 • Roke si umivamo s tekočim milom in vodo vsaj 20 sekund ali toliko časa, da si otroci zapojejo »Vse najboljše za te« v zmernem ritmu.
 • Kjer ni možnosti umivanja rok, otrok lahko izjemoma uporablja alkoholne robčke ali razkužilo z etanolom pod nadzorom.
 • Razkužilo z etanolom moramo hraniti izven dosega otrok.
 • Po končanem umivanju je potrebno roke dobro posušiti, najbolje s papirnatimi brisačami za enkratno uporabo.
 • Če otroci uporabljajo svoje brisače, jih nikoli ne smejo med seboj izmenjavati, potrebno jih je dnevno zamenjati.
 • Vrtci/šole morajo zagotoviti pogoje za ustrezno izvajanje higiene rok (umivalniki, milo, papirnate brisače, izjemoma razkužila).

Higiena kašlja

 • Otroke naučimo, da si, preden zakašljajo ali kihnejo, pokrijejo usta in nos s papirnatim robčkom, ki ga nato odvržejo v koš za smeti.
 • Če nimajo robčka, naj kašljajo/kihajo v zgornji del rokava.
 • Po kašljanju, kihanju in brisanju nosu, naj si otroci vsakič umijejo roke.

Higiena prostorov v katerih se zadržujejo otroci

Povzročitelji nalezljivih bolezni preživijo določen čas v okolju, zato je pomembno vzdrževati  primerno higieno okolja. Pri vzdrževanju higiene v prostoru je pomembno:

 • Večkrat dnevno redno zračite zaprte prostore.
 • Za čiščenje delovnih površin uporabite vodo in običajna čistilna sredstva.
 • Večkrat očistite površine, ki se jih otroci pogosto dotikajo (npr. kljuke, mize, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.) .
 • V primeru onesnaženja površin v prostoru s človeškimi izločki (urin, blato, izbruhanina ali druga telesna tekočina) najprej onesnaženo področje pokrijte z vpojnimi papirnatimi brisačami in prelijte z razkužilom za površine (sveže pripravljena 0,1 % raztopina natrijevega hipoklorita (varikina) – Priloga 1, občutljive površine (npr. tkanine, ki bi jih razbarvali) pa s 60–70 % etanolom) in pustite učinkovati najmanj 10 minut.
 • Po razkuževanju očistite onesnaženo področje s toplo vodo in običajnim čistilnim sredstvom.
 • Pri čiščenju uporabljajte zaščitne rokavice za enkratno uporabo.
 • Med čiščenjem prostor zračite (odprta okna).
 • Papirnate brisače in rokavice za enkratno uporabo odložite v vreče za komunalne odpadke.
 • Onesnaženo osebno in posteljno perilo skrbno položite v vrečko za umazano perilo.
 • Temeljito si operite roke s toplo vodo in tekočim milom ter uporabite papirnate brisače za temeljito sušenje rok in osušene roke še razkužimo.

Preprečevanje širjenja

 • Otroke je potrebno seznanjati z načinom prenosa bolezni, s higieno rok in kašlja preko zloženk, plakatov, s predstavitvami na otrokom razumljiv način.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih/šolah ne priporočamo izvajanja skupinskih aktivnosti (npr. mešanje različnih skupin otrok).
 • Če otrok v vrtcu/šoli zboli z vročino, začne kašljati, o tem takoj obvestimo starše in do prihoda staršev otroka ločimo od ostalih otrok.
 • Starši so dolžni vrtec/šolo čim prej obvestiti, da je njihov otrok zbolel (po pregledu pri otrokovem zdravniku ali pediatru/infektologu).
 • Otrok z nalezljivo boleznijo ne sme obiskovati vrtca, dokler traja kužnost. Otrokov izbran pediater oceni, ali otrok po preboleli bolezni lahko prične obiskovati vrtec.

 

Ali vas skrbi, da ste okuženi?

Če ste se zadrževali na območjih z izbruhom koronavirusa oziroma ste bili v stiku z nekom, ki prihaja s takšnega območja, in ste zboleli (kašelj, vročina, težko dihanje), prosimo, da:

 • Ostanete doma in se izogibajte stikom z ljudmi.
 • Pokličete osebnega zdravnika oz. dežurnega zdravnika v najbližji dežurni ambulanti, če kličete izven delovnega časa vašega zdravnika.
 • Zdravnik bo potrdil ali ovrgel sum na okužbo. Če bo sum upravičen, vas bo napotil na najbližjo zdravstveno ustanovo - vstopno točko za odvzem brisa. 
 • Do te zdravstvene ustanove se peljite z osebnim avtomobilom in ne z javnim prevozom (vlak, avtobus, taksi). Kašljajte v robec ali rokav. Pred odhodom od doma si umijte roke z vodo in milom.
 • Zdravnik, ki vam bo vzel bris, bo glede na vaše zdravstveno stanje ocenil, kje boste počakali na rezultate testa.
 • Po prejemu rezultata vas bo zdravnik obvestil o nadaljnjih ukrepih.

 

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Ples - fotografski natečaj

Mestna knjižnica Ljubljana razpisuje fotografski natečaj »Ples« za vse ljubitelje fotografije z željo spodbujanja kreativnosti mladih. 

Pogoj za sodelovanje je stalno ali začasno prebivlišče v republiki Sloveniji. Vsak avtor lahko na natečaj pošlje največ dve fotografiji, preko digitalnega medija (CD/DVD) na naslov Mestne knjižnice Ljubljana ali preko elektornske pošte na fotonatecaj@mklj.si. Fotografije bodo ocenjene glede na sporočilnost, izvirnost in tehnično dovršenost. Natečaj je odprt do sobote, 29. februarja 2020.

Natančne informacije si oglej na uradni spletni strani natečaja Mestne knjižnice Ljubljana.

Veliko ustvarjalnosti za fotografskim objektivom!

Kam se boste podali za letošnji Prešernov dan?

 

Sem dolgo upal in se bal,
slovó sem upu, strahu dal;
srcé je prazno, srečno ni,
nazaj si up in strah želi.

8. februarja 1849 je umrl največji slovenski pesnik France Prešeren. Prešernov dan je slovenski kulturni praznik, je tudi dela prost dan in ga obeležujemo s kulturnimi prireditvami. France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem kot tretji otrok v družini. Kljub želji staršev, da bi se izšolal za duhovnika, je študij končal na pravni fakulteti na Dunaju. Njegov pesniški opus je močno zaznamovala smrt prijatelja Matije Čopa ter neuslišana ljubezen do Julije Primic. Na Prešernov kulturni praznik mnogo muzejev ponuja prost vstop, zato vam ponujamo nekaj predlogov. 

 

LJUBLJANA:

 • Ljubljanski grad
 • Slovenski etnografski muzej
 • Narodna galerija
 • Narodni muzej Slovenije
 • Mestni muzej
 • Narodni muzej Slovenije - Metelkova
 • Tehniški muzej Slovenije
 • Moderna galerija
 • Prirodoslovni muzej
 • Plečnikova hiša
 • Galerija Jakopič
 • Galerija Vžigalica

 

KRANJ:

 • Prešernovo gledališče Kranj
 • Prešernov Gaj
 • Prešernov spominski muzej
 • Kranjska hiša
 • Kavarna Khislstein
 • Gorenjski muzej
 • Layerjeva hiša
 • Jenkova soba

 

MARIBOR:

 • Mariborski grad
 • Muzej narodne osvoboditve Maribor
 • Fotografski muzej
 • Pokrajinski muzej Maribor

 

OSTALI KRAJI:

 • CELJE - Muzej novejše zgodovine Celje
 • CERKNO - Cerkljanski muzej
 • IDRIJA - grad Gewerkenegg
 • IZOLA - Izolana - hiša morja
 • KAMNIK - Medobčinski muzej Kamnik
 • KOPER - Pokrajinski muzej Koper
 • KRŠKO - Mestni muzej Krško
 • MURSKA SOBOTA - Pomurski muzej
 • RADLJE OB DRAVI - Muzej Radlje ob Dravi
 • RAVNE NA KOROŠKEM - Muzej Ravne na Koroškem
 • SLOVENJ GRADEC - Muzej Slovenj Gradec
 • ŠOŠTANJ - Muzej usnjarstva
 • ŠKOFJA LOKA - Loški muzej Škofja Loka
 • VELENJE - Velenjski grad
 • VELENJE - Hiša mineralov
 • VELENJE - Spominski center
 • VRHNIKA - Tehniški muzej Slovenije Bistra

 

Naj bo letošnji Prešernov dan čim bolj kulturno obarvan.

Nagrada za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje Nagrado za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih v letu 2019.

Prijavite se lahko vsi, ki:

 • ste v letu 2019 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko nalogo
 • ste v nalogi obravnavali tematiko s področja mladih in
 • ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

Ključni kriteriji po katerih bodo izbrali zmagovalca so: aktualnost, uporabnost in pronicljivost s področja mladih. Nagrajenec/ka za najboljše diplomsko delo prejme 300 evrov bruto, nagrajenec/ka za najboljše magistrsko delo pa 400 evrov bruto

Prijavo skupaj z izjavo lahko pošlješ do ponedeljka, 17. februarja 2020 preko spletne prijavnice ali na e-naslov diplomske@mss.si.

Več informacij najdeš na uradni spletni strani razpisa.

Znano število vpisnih mest za dodiplomske in EM programe 2020/21

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. Štiri javne univerze in 10 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo skupaj razpisuje 18.636 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij. 16.365 mest je na voljo za državljane Republike Slovenije in držav EU, preostalih 2.271 pa za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav izven EU

Nadaljuje se trend zmanjševanja vpisnih mest za vpis v 1. letnik državljanov RS in članic EU. V primerjavi z lanskoletnim razpisom visokošolski zavodi razpisujejo 33 vpisnih mest manj za redni študij in 14 vpisnih mest manj za izredni študij. Povečuje pa se število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce držav izven EU. V letošnjem letu bodo imeli na voljo 49 vpisnih mest več. Gre za posledico povečanih aktivnosti, ki jih visokošolski zavodi v zadnjih letih usmerjajo v internacionalizacijo svojega študijskega delovanja. 

Pregled vpisnih mest za dodiplomski študij v študijskem letu 2020/21.
Vir: Vlada Republike Slovenije

Novost v študijskem letu 2020/2021 je nov univerzitetni študijski program Socialna pedagogika, ki ga razpisuje Univerza na Primorskem.

Visokošolski zavodi bodo organizirali informativne dneve v petek, 14. februarja, ob 10. in 15. uri, in v soboto 15. februarja, ob 10. uri. Ostale pomembne datume glede vpisa najdeš v vpisnem rokovniku, aktualne podatke o programih pa s pomočjo iskalnika študijskih programov.

Izbor 5 najboljših zimskih doživetij

Že res, da zima prinese nizke temperature, vendar to ni razlog, da nam v teh mesecih ne bi moglo biti vroče. Tako kot nekoč, ko smo se kot otroci po celem popoldnevu igranja na snegu, v hišo vrnili prepoteni, čisto rdečih ličk in z nasmeškom, ki se je raztezal vse do ušes.

Darilni paketi Selectbox znajo te občutke priklicati nazaj. Se sprašujete, kako? Z lahkoto! Predstavljajte si, da se sprehajate po pravi eskimski vasi, spijete vroč čaj v baru zgrajenem iz ledu ali celo prespite na ledeni postelji! Ali pa se podate na nepozabno vožnjo s pasjo vprego in dodobra spoznate huskyje. Ste ljubitelj smučanja? V SelectBox darilnih paketih smo poskrbeli tudi za tovrstno zimsko zabavo, saj vas bomo med drugim namestili v neposredni bližini smučišč, zvečer pa vas razvajali z odlično hrano in wellnessi.

Svojim aktivnim ljubiteljem zime torej podarite nepozabno doživetje v SelectBox darilnem paketu, ki jim bo ostalo še dolgo v spominu!

Zimska idila na smučeh

Kaj je lepšega kot spust po zasneženi strmini, ko lahko popolnoma odmisliš vsakdanje skrbi in se popolnoma zliješ s snegom? Eno najbolj priljubljenih smučišč pri nas se lahko pohvali z več kot 12 kilometri urejenih smučarskih prog, smučali pa boste na višini med 1280 ter 1576 metri. Že veste, o čem govorim? Le 20 minut od izvoza iz avtoceste Šentrupert se boste znašli v pravljični pokrajini – na Golteh. Pestra izbira smučarskih prog ponuja zabavo tako za zahtevne smučarje, kot tiste, ki se s smučanjem šele srečujejo. Tako jim brez dvoma lahko dodelimo naziv »družinam prijazno smučišče«, saj bo lahko vsak družinski član od dneva odnesel kar največ, kar je možno. Ne skrbite, iz doline do smučišča ne bo potrebno peš, saj je v paket s smučarsko karto že všteta tudi povratna vožnja z nihalko. Tudi naporno prenašanje smučarske opreme na Golteh odpade. Ko stopite iz nihalke, boste v nekaj korakih že na smučišču in zabava se lahko začne. Snega in strmin je dovolj za vsak okus. Dan na belih strminah je lahko odlična priložnost za romantičen zmenek. Zaključite ga lahko v prijetnem ambientu wellnessa, ki ponuja masaže različnih tehnik ter rajski svet savn za vse okuse. Zaloge energije lahko napolnite v hotelski restavraciji, ki ponuja romantičen pogled na panoramo narave. Golte so vsekakor kraj, od koder se ne boste želeli vrniti in kamor se boste vedno znova vračali. Podarite SelectBox darilni paket in svojim ljubljenim pričarajte popolen zimski dan!

Še več strmin

Ste smučar in že nekaj časa z zanimanjem pogledujete vse deskarje ter si želite postati eden njih? S SelectBox darilnimi paketi lahko poleg vse ostale pestre ponudbe dobite tudi možnost pridobitve novih znanj. In kje boste pozimi pridobili znanje novih veščin, če ne na snegu? V Zagrebu se lahko tako udeležite zimske šole deskanja na snegu in za vedno razbijete dvome o tem, kako je stati samo na eni deski. Ne razbijajte si glave s tem, kakšno desko kupiti, katera oprema je najboljša.V snowboard klubu Mladost, ki zajema kar dva dneva po 4 učne ure, je izposoja opreme za en dan že vključena. Naučili se boste čisto vse – od osnov drže na deski pa vse do naprednejših trikov in skokov za vse tiste, ki si želite na strmini uprizarjati filmsko sceno. Napredovali boste po svojih zmožnostih, ob popolni podpori učiteljev, zato nikar ne skrbite, če bo vaš parter stopnjo pred ali za vami. Izkušnjo deskanja na snegu in svoje prve padce bosta doživela skupaj in se ob tem nasmejala do solz. Nova znanja, zabava v dobri družbi in čudovita narava. Pravkar ste zadeli zimski jackpot!

Vožnja s pasjo vprego

Vas je življenje Eskimov tako navdušilo, da bi želeli preizkusiti še kakšno njihovo dejavnost? Zakaj se ne bi po zasneženi pokrajini zapeljali na saneh, ki jih vlečejo sibirski haskiji? Oni uživajo v teku, vi boste uživali v adrenalinski izkušnji na snegu. Edinstveno dogodivščino pasje vprege lahko doživite v bližini Belopeških jezer v Italiji, ki so idilična destinacija za nepozaben izlet. Izkušnje z vožnjo sani v pasji vpregi pa niso pogoj, da poprimete za vajeti. Najprej se bo z vami na saneh zapeljal vodnik, potem pa se boste v vožnji lahko preizkusili tudi sami. V dnevu polnem smeha in zabave boste lahko spoznali tudi, kako pse hranijo, negujejo ter na kakšen način jih trenirajo. Če le niste ljubitelj hitre snežne vožnje, zaradi tega ne rabite ostati doma. Za vas bo primerna idilična vožnja s konjsko vprego, ki jo je prav tako možno izkusiti na istem mestu. Vožnje lahko ob lepem vremenu izkusite tudi ponoči in si s tem ustvarite nepozaben zimski spomin ali romantičen pobeg pod zvezdami. Si predstavljate kaj lepšega, kot vožnja z vprego z vašo ljubljeno osebo v objemu noči po zasneženem gozdu, ki se nežno lesketa? Podarite to odlično izkušnjo v SelectBox darilnemu paketu!

Med eskimi

Se še spomnite, kako smo včasih tekmovali v gradnji iglujev? A kljub temu, da smo imeli najboljši iglu v soseski, v njem nismo smeli prespati. Ste se kdaj spraševali, kako to počno profesionalci? Eskimom iglu predstavlja dom in v Eskimski vasi boste spoznali, kako se oni lotijo gradnje in na kaj moraš biti pri tem pozoren. Ob pridobivanju novih znanj boste lahko srkali pijačo dobrodošlice in se prepustili eskimskemu duhu. In če sem prej omenila, da ni potrebe, da vas pozimi zebe, smo ponudbi dodali še krpljanje. Dobili boste posebno oblikovano obutev z veliko površino podplata in z njo zakorakali na triurni sprehod.

Naj vas ne skrbi, da bi bili med Eskimi lačni. V igluju, velikem za 45 oseb imajo pravo restavracijo, kjer se lahko v notranjosti ali na sončni terasi igluja okrepčate s kranjsko klobaso s hrenom, s sirnim foundijem pa pogostijo tiste, ki imajo raje vegetarijansko hrano. V Eskimski vasi lahko seveda tudi prenočite. Spali boste pri -4°C in če ste ob tej informaciji že skoraj prenehali z branjem in želeli »scrolati« naprej, naj vas potolažim – zeblo vas ne bo. Postelje so iz snežnega oboka, ki je  prekrit z izolacijskim materialom ter ovčjimi kožami. Poleg tega se boste zavili še v ekspedicijsko spalno vrečo, ki je ustvarjena za neizprosne pogoje. Prespite lahko v enem izmed dveh iglujev za osem oseb ali pa se odločite za bolj romantično varianto igluja za pare, kjer se boste v igluju greli skupaj s svojim partnerjem. In kako se zabavajo Eskimi po napornem dnevu? V iglu baru seveda! V prijetnem zimskem ambientu s »chill out« glasbo ter postrežbo, se bosta ob koncu dneva ogrela še vaša duša in srce. To resnično nepozabno doživetje vam je na voljo v darilnih paketih SelectBox.

Zimska doživetja za vso družino

Ste morda eni izmed tistih, ki še nikoli niso stali na smučeh, vendar v njih že od nekdaj gori močna želja, da bi to izkusili? Poleg tega pa si želite, da bi bila izkušnja zabavna? Potem so Adrenalinska doživetja Tubej pravi naslov za vas. V prekrasni naravi Bohinja lahko najamete prijeten apartma, kjer si boste lahko po napornem dnevu smučanja ali sankanja lahko privoščili romantičen večer z vključeno parno savno z masažno tuš kabino ter zunanjim jacuzzijem. V darilnem paketu SelectBox boste lahko izbirali med učnimi urami smučanja za eno ali dve osebi ali izposojo smučarske opreme za celo družino. Poskrbeli bodo za vse. Da pa zabave ne bo tako hitro konec se boste lahko po smučanju po snežnem poligonu spuščali s sankami in obudili spomine na otroške dni. Rdečih lic se boste lahko ob koncu dneva pogreli pred kaminsko pečjo in si privoščili kozarec penine. Ste sedaj pomislili, da manjka samo še masaža in slika bi bila popolna? Samo popolno je dovolj dobro, zato bo v Apartmajih Tubej ugodeno tudi tej želji. Do nepozabne izkušnje vas loči le en klik in vse opisano boste lahko kmalu z navdušenjem pripovedovali vsem, ki jih poznate. In ne se čuditi, ko boste v zelo kratkem času prejeli njihove pozdrave iz istega mesta.

Naročnik objave: Selectbox

 • © Študentski.net 2000-2022
 • Vse pravice pridržane