Univerza v Ljubljani
1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Dodiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Anglistika (enopredmetni) B1-UNI
2 Anglistika (dvopredmetni) B1-UNI
3 Antični in humanistični študiji (enopredmetni) B1-UNI
4 Arheologija (enopredmetni) B1-UNI
5 Bibliotekarstvo in informatika (enopredmetni) B1-UNI
6 Bibliotekarstvo in informatika (dvopredmetni) B1-UNI
7 Etnologija in kulturna antropologija (enopredmetni) B1-UNI
8 Etnologija in kulturna antropologija (dvopredmetni) B1-UNI
9 Filozofija (enopredmetni) B1-UNI
10 Filozofija (dvopredmetni) B1-UNI
11 Francistika (dvopredmetni) B1-UNI
12 Geografija (enopredmetni) B1-UNI
13 Geografija (dvopredmetni) B1-UNI
14 Germanistika (enopredmetni) B1-UNI
15 Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B1-UNI
16 Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
17 Japonologija (enopredmetni) B1-UNI
18 Japonologija (dvopredmetni) B1-UNI
19 Južnoslovanski študiji (dvopredmetni) B1-UNI
20 Kulture vzhodne Azije - smer koreanistika (dvopredmetni) B1-UNI
21 Kulture vzhodne Azije - smer sinologija (dvopredmetni) B1-UNI
22 Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B1-UNI
23 Muzikologija (enopredmetni) B1-UNI
24 Nemcistika (dvopredmetni) B1-UNI
25 Pedagogika in andragogika (enopredmetni) B1-UNI
26 Pedagogika in andragogika (dvopredmetni) B1-UNI
27 Polonistika (dvopredmetni) B1-UNI
28 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-francoščina (enopredmetni) B1-UNI
29 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-italijanščina (enopredmetni) B1-UNI
30 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-nemščina (enopredmetni) B1-UNI
31 Primerjalna književnost in literarna teorija (enopredmetni) B1-UNI
32 Primerjalna književnost in literarna teorija (dvopredmetni) B1-UNI
33 Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
34 Primerjalno slovansko jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
35 Psihologija (enopredmetni) B1-UNI
36 Rusistika (dvopredmetni) B1-UNI
37 Sinologija (enopredmetni) B1-UNI
38 Slovakistika (dvopredmetni) B1-UNI
39 Slovenistika (enopredmetni) B1-UNI
40 Slovenistika (dvopredmetni) B1-UNI
41 Sociologija (dvopredmetni) B1-UNI
42 Sociologija kulture (enopredmetni) B1-UNI
43 Splošno jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
44 Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF (dvopredmetni) B1-UNI
45 Umetnostna zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
46 Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
47 Zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
48 Zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
49 Češki jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
50 Španski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
# Študijski program Stopnja Redni Izredni

Podiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Andragogika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
2 Andragogika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
3 Anglistika (enopredmetni) B2-MAG
4 Anglistika (dvopredmetni) B2-MAG
5 Anglistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
6 Anglistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
7 Antični in humanistični študiji (enopredmetni) B2-MAG
8 Arheologija (enopredmetni) B2-MAG
9 Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji (enopredmetni) B2-MAG
10 Etnologija in kulturna antropologija (enopredmetni) B2-MAG
11 Etnologija in kulturna antropologija (dvopredmetni) B2-MAG
12 Filozofija (enopredmetni) B2-MAG
13 Filozofija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
14 Filozofija kulture (dvopredmetni) B2-MAG
15 Francistične in romanistične študije (enopredmetni) B2-MAG
16 Francistične študije (dvopredmetni) B2-MAG
17 Francoščina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
18 Geografija (enopredmetni) B2-MAG
19 Geografija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
20 Germanistika (enopredmetni) B2-MAG
21 Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B2-MAG
22 Grški jezik, književnost in kultura (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
23 Hispanistika (enopredmetni) B2-MAG
24 Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni) B2-MAG
25 Italijanščina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
26 Japonologija (enopredmetni) B2-MAG
27 Japonologija (dvopredmetni) B2-MAG
28 Južnoslovanski študiji (dvopredmetni) B2-MAG
29 Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi (enopredmetni) B2-MAG
30 Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B2-MAG
31 Latinski jezik, književnost in kultura (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
32 Muzikologija (enopredmetni) B2-MAG
33 Nemcistika (dvopredmetni) B2-MAG
34 Nemščina (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
35 Nemščina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
36 Pedagogika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
37 Pedagogika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
38 Polonistika (dvopredmetni) B2-MAG
39 Prevajanje (enopredmetni) B2-MAG
40 Prevajanje – slovenščina-angleščina-francoščina – skupni program (enopredmetni) B2-MAG
41 Prevajanje – slovenščina-angleščina-nemščina – skupni program (enopredmetni) B2-MAG
42 Primerjalna književnost in literarna teorija (enopredmetni) B2-MAG
43 Primerjalna književnost in literarna teorija (dvopredmetni) B2-MAG
44 Primerjalna književnost in literarna teorija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
45 Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni) B2-MAG
46 Primerjalno slovansko jezikoslovje (dvopredmetni) B2-MAG
47 Psihologija (enopredmetni) B2-MAG
48 Rusistika (dvopredmetni) B2-MAG
49 Rusistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
50 Sinologija (enopredmetni) B2-MAG
51 Slovakistika (dvopredmetni) B2-MAG
52 Slovenistika (enopredmetni) B2-MAG
53 Slovenistika (dvopredmetni) B2-MAG
54 Slovenistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
55 Slovenistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
56 Sociologija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
57 Sociologija kulture (enopredmetni) B2-MAG
58 Sociologija kulture (dvopredmetni) B2-MAG
59 Splošno jezikoslovje (enopredmetni) B2-MAG
60 Splošno jezikoslovje (dvopredmetni) B2-MAG
61 Srednjeevropske študije (enopredmetni) B2-MAG
62 Tolmačenje (enopredmetni) B2-MAG
63 Umetnostna zgodovina (enopredmetni) B2-MAG
64 Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) B2-MAG
65 Umetnostna zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
66 Zgodovina (enopredmetni) B2-MAG
67 Zgodovina (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
68 Zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
69 Zgodovina JV Evrope – skupni program (enopredmetni) B2-MAG
70 Češki jezik in književnost (dvopredmetni) B2-MAG
71 Španski jezik in književnost (dvopredmetni) B2-MAG
72 Španščina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
73 Humanistika in družboslovje (enopredmetni) B3-DR
74 Varstvo okolja (enopredmetni) B3-DR
# Študijski program Stopnja Redni Izredni
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
  • Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program
  • © Študentski.net 2000-2019
  • Vse pravice pridržane