Univerza v Ljubljani
1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Dodiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Anglistika (enopredmetni) B1-UNI
2 Anglistika (dvopredmetni) B1-UNI
3 Antični in humanistični študiji (enopredmetni) B1-UNI
4 Arheologija (enopredmetni) B1-UNI
5 Bibliotekarstvo in informatika (enopredmetni) B1-UNI
6 Bibliotekarstvo in informatika (dvopredmetni) B1-UNI
7 Češki jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
8 Etnologija in kulturna antropologija (enopredmetni) B1-UNI
9 Etnologija in kulturna antropologija (dvopredmetni) B1-UNI
10 Filozofija (enopredmetni) B1-UNI
11 Filozofija (dvopredmetni) B1-UNI
12 Francistika (dvopredmetni) B1-UNI
13 Geografija (enopredmetni) B1-UNI
14 Geografija (dvopredmetni) B1-UNI
15 Germanistika (enopredmetni) B1-UNI
16 Germanistika (dvopredmetni) B1-UNI
17 Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B1-UNI
18 Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
19 Japonologija (enopredmetni) B1-UNI
20 Japonologija (dvopredmetni) B1-UNI
21 Južnoslovanski študiji (dvopredmetni) B1-UNI
22 Koreanistika (dvopredmetni) B1-UNI
23 Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B1-UNI
24 Muzikologija (enopredmetni) B1-UNI
25 Muzikologija (dvopredmetni) B1-UNI
26 Pedagogika in andragogika (enopredmetni) B1-UNI
27 Pedagogika in andragogika (dvopredmetni) B1-UNI
28 Polonistika (dvopredmetni) B1-UNI
29 Portugalski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
30 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina (dvopredmetni) B1-UNI
31 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-francoščina (enopredmetni) B1-UNI
32 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-italijanščina (enopredmetni) B1-UNI
33 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-nemščina (enopredmetni) B1-UNI
34 Prevajalstvo: slovenščina-francoščina (dvopredmetni) B1-UNI
35 Prevajalstvo: slovenščina-italijanščina (dvopredmetni) B1-UNI
36 Prevajalstvo: slovenščina-nemščina (dvopredmetni) B1-UNI
37 Primerjalna književnost in literarna teorija (enopredmetni) B1-UNI
38 Primerjalna književnost in literarna teorija (dvopredmetni) B1-UNI
39 Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
40 Primerjalno slovansko jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
41 Psihologija (enopredmetni) B1-UNI
42 Rusistika (dvopredmetni) B1-UNI
43 Sinologija (enopredmetni) B1-UNI
44 Sinologija (dvopredmetni) B1-UNI
45 Slovakistika (dvopredmetni) B1-UNI
46 Slovenistika (enopredmetni) B1-UNI
47 Slovenistika (dvopredmetni) B1-UNI
48 Sociologija (dvopredmetni) B1-UNI
49 Sociologija kulture (enopredmetni) B1-UNI
50 Splošno jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
51 Španski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
52 Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF (dvopredmetni) B1-UNI
53 Umetnostna zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
54 Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
55 Zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
56 Zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
# Študijski program Stopnja Redni Izredni

Podiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Andragogika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
2 Andragogika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
3 Anglistika (enopredmetni) B2-MAG
4 Anglistika (dvopredmetni) B2-MAG
5 Anglistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
6 Anglistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
7 Antični in humanistični študiji (enopredmetni) B2-MAG
8 Arheologija (enopredmetni) B2-MAG
9 Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji (enopredmetni) B2-MAG
10 Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji (dvopredmetni) B2-MAG
11 Češki jezik in književnost (dvopredmetni) B2-MAG
12 Digitalno jezikoslovje (enopredmetni) B2-MAG
13 Etnologija in kulturna antropologija (enopredmetni) B2-MAG
14 Etnologija in kulturna antropologija (dvopredmetni) B2-MAG
15 Filozofija (enopredmetni) B2-MAG
16 Filozofija (dvopredmetni) B2-MAG
17 Filozofija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
18 Francistične in romanistične študije (enopredmetni) B2-MAG
19 Francistične študije (dvopredmetni) B2-MAG
20 Francoščina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
21 Geografija (enopredmetni) B2-MAG
22 Geografija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
23 Germanistika (enopredmetni) B2-MAG
24 Germanistika (dvopredmetni) B2-MAG
25 Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B2-MAG
26 Grški jezik, književnost in kultura (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
27 Hispanistika (enopredmetni) B2-MAG
28 Hispanistika (dvopredmetni) B2-MAG
29 Hispanistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
30 Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni) B2-MAG
31 Italijanščina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
32 Japonologija (enopredmetni) B2-MAG
33 Japonologija (dvopredmetni) B2-MAG
34 Južnoslovanski študiji (dvopredmetni) B2-MAG
35 Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi (enopredmetni) B2-MAG
36 Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B2-MAG
37 Latinski jezik, književnost in kultura (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
38 Muzikologija (enopredmetni) B2-MAG
39 Muzikologija (dvopredmetni) B2-MAG
40 Nemščina (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
41 Nemščina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
42 Pedagogika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
43 Pedagogika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
44 Polonistika (dvopredmetni) B2-MAG
45 Polonistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
46 Prevajanje (enopredmetni) B2-MAG
47 Prevajanje – slovenščina-angleščina-francoščina – skupni program (enopredmetni) B2-MAG
48 Prevajanje – slovenščina-angleščina-nemščina – skupni program (enopredmetni) B2-MAG
49 Primerjalna književnost in literarna teorija (enopredmetni) B2-MAG
50 Primerjalna književnost in literarna teorija (dvopredmetni) B2-MAG
51 Primerjalna književnost in literarna teorija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
52 Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni) B2-MAG
53 Primerjalno slovansko jezikoslovje (dvopredmetni) B2-MAG
54 Psihologija (enopredmetni) B2-MAG
55 Rusistika (dvopredmetni) B2-MAG
56 Rusistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
57 Sinologija (enopredmetni) B2-MAG
58 Slovakistika (dvopredmetni) B2-MAG
59 Slovakistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
60 Slovenistika (enopredmetni) B2-MAG
61 Slovenistika (dvopredmetni) B2-MAG
62 Slovenistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
63 Slovenistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
64 Sociologija kulture (enopredmetni) B2-MAG
65 Sociologija kulture (dvopredmetni) B2-MAG
66 Sociologija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
67 Splošno jezikoslovje (enopredmetni) B2-MAG
68 Splošno jezikoslovje (dvopredmetni) B2-MAG
69 Srednjeevropske študije (enopredmetni) B2-MAG
70 Tolmačenje (enopredmetni) B2-MAG
71 Umetnostna zgodovina (enopredmetni) B2-MAG
72 Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) B2-MAG
73 Umetnostna zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
74 Zgodovina (enopredmetni) B2-MAG
75 Zgodovina (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
76 Zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
77 Humanistika in družboslovje (enopredmetni) B3-DR
78 Varstvo okolja (enopredmetni) B3-DR
# Študijski program Stopnja Redni Izredni
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
  • Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program
  • © Študentski.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane